xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” แจ้งข่าวดี อินเดียขึ้นทะเบียน “ผ้าไหมยกดอกลำพูน” เป็นสินค้า GI แล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กรมทรัพย์สินทางปัญญาเผยอินเดียขึ้นทะเบียน “ผ้าไหมยกดอกลำพูน” เป็นสินค้า GI แล้ว เป็นประเทศที่ 2 ต่อจากอินโดนีเซียที่รับจดในปี 59 เตรียมลุยจดต่ออีก 6 สินค้าใน 3 ประเทศ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า อินเดียได้ประกาศขึ้นทะเบียน “ผ้าไหมยกดอกลำพูน” ของไทยเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา หลังจากที่กรมฯ ได้ร่วมมือกับกรมหม่อนไหมและสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ยื่นคำขอไปยังประเทศอินเดียตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2558 ซึ่งถือเป็นประเทศที่ 2 ที่รับจด หลังจากที่อินโดนีเซียได้รับขึ้นทะเบียนเป็นประเทศแรกตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 2559

ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียน GI ดังกล่าวถือเป็นการยอมรับในคุณภาพและเอกลักษณ์สินค้าหัตถกรรมไทย โดยเฉพาะเอกลักษณ์ในการทอผ้าไหมยกดอกลำพูนว่าไม่เหมือนที่ใดในโลก เพราะมีการทอลวดลายให้สูงกว่าผืนผ้า โดยยกไหมบางเส้น ข่มบางเส้น ใช้ตะกอลอย และใช้เส้นไหมตีเกลียวเป็นทั้งเส้นยืนและเส้นพุ่ง รวมทั้งมีเส้นไหมเพิ่มพิเศษในการทอยกให้เกิดลวดลาย มีจุดกำเนิดจากการเข้ามาในลำพูนของชนชาวยองที่ได้นำวิทยาการแขนงต่างๆ โดยเฉพาะการทอผ้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชนชาวยองชั้นสูง เป็นมรดกทางหัตถกรรมล้ำค่าของชนชั้นเจ้าชาวยองที่สืบทอดต่อกันมา และนำเข้ามาผลิตในจังหวัดลำพูน

“การประกาศรับจดทะเบียนสินค้า GI เป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจที่ต่างชาติยอมรับในคุณภาพและเอกลักษณ์ของสินค้าไทยอย่างผ้าไหมยกดอกลำพูน โดยเฉพาะประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของการทอผ้าแบบยกดอกในภูมิภาคเอเชียนี้” นายทศพลกล่าว

นายทศพลกล่าวว่า ปัจจุบันกรมฯ อยู่ระหว่างส่งเสริมให้มีการขึ้นทะเบียน GI ในต่างประเทศอีก 6 สินค้า ใน 3 ประเทศ ประกอบด้วย จีน ได้แก่ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ มะขามหวานเพชรบูรณ์ และส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ประเทศกัมพูชา ได้แก่ กาแฟดอยตุง และประเทศเวียดนาม ได้แก่ มะขามหวานเพชรบูรณ์ และลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน เพื่อส่งเสริมให้สินค้าไทยได้รับการคุ้มครองในต่างประเทศ และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...