xs
xsm
sm
md
lg

สนพ.ขยายเวลารับสมัครตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าถึง 31 ตุลาคม 2560

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สนพ.ประกาศเลื่อนการปิดรับสมัครระยะสาธิต ขยายเวลาเปิดสมัครผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk) จนถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงพลังงานได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้เปิดตัว “โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk)” ไปเมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และพบว่ามีผู้ประกอบการหลายท่านให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก ทางโครงการฯ จึงขยายเวลาการรับสมัคร จากเดิมวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. ขยายออกไปเป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้มีเวลาในการจัดเตรียมเอกสารและสมัครเข้ามาภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการระยะที่ 1 ระยะสาธิตเทคโนโลยี ผู้ขอรับการสนับสนุน จะต้องมีคุณสมบัติผ่านข้อกำหนดของโครงการฯ และจะได้รับการสนับสนุนในอัตราสูงสุด แต่ไม่เกินราคากลางของโครงการตามสเปกรถ สูงสุด 350,000 บาทต่อคัน สำหรับระยะที่ 2 ระยะทดลองตลาด โดยให้การสนับสนุนร้อยละ 85 แต่ไม่เกินราคากลางตามสเปกรถ สูงสุด 300,000 บาทต่อคัน

โดยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามได้ที่ โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk) กลุ่มวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน EnConLab มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทรศัพท์ 0-2470-9604-8 ต่อ 1408 หรือ E-mail : etuktukthailand@gmail.com หรือ Inbox Facebook : www.facebook.com/etuktukthailand/
กำลังโหลดความคิดเห็น...