xs
xsm
sm
md
lg

ประมวลภาพข่าวสังคมธุรกิจ ประจำวันจันทร์ที่ 5-11 มิถุนายน 2560

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


• “เบทาโกร” ต้อนรับรองนายกฯ •
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี (ที่ 2 จากขวา) เยี่ยมชมบูธเครือเบทาโกร ภายใต้แนวคิด “Quality for Life” ในงาน “THAIFEX 2017” โดยมี ดร.ณรงค์ชัย ศรีสันติแสง (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร สายงานปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจอาหาร ให้การต้อนรับ ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

• เปิดตัวโครงการ “ไท่ เล่อ โก้ว” •
นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง (ที่ 4 จากขวา) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดตัว “โครงการส่งเสริมสินค้าไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ไท่ เล่อ โก้ว” (Tai Le Gou) โดยการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปยังจีน ทำให้สินค้าไทยเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น โดยดำเนินงานตั้งแต่วันนี้ถึงกุมภาพันธ์ 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ที่ 4 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

• “ไทยแลนด์ โดเมสติก ไมซ์ มาร์ท ปี 4” •
จัดงาน นายนรภัทร ปลอดทอง (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน “ไทยแลนด์ โดเมสติก ไมซ์ มาร์ท 2017 “(Thailand Domestic MICE Mart 2017) ปีที่ 4 จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด-การขายเชิงรุกสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ ขยายความร่วมมือและสร้างโอกาสในกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานทั้ง 300 ราย เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการไมซ์ภายในประเทศ ตลอดจนร่วมเจรจาธุรกิจ โดยมี นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายชัยรัตน์ ไตรรัตน์จรัสพร (ซ้ายสุด) ประธานสมาพันธ์การท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย และนางสาวประชุม ตันติประเสริฐสุข (ที่ 2 จากขวา) เลขาธิการสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) เข้าร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอประชุมดวงชนก โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต

• รพ.จุฬาลงกรณ์ ชวนทำดอกไม้จันทน์ “ล้านดอก ล้านความอาลัย” •
นายแผน วรรณเมธี (กลาง) เลขาธิการสภากาชาดไทย และศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นประธานในการจัดกิจกรรม “ล้านดอก ล้านความอาลัย” ชวนประชาชนคนไทยร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเพื่อร่วมถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระองค์ท่าน

• กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง จัดโครงการ “ทุนพอเพียงฯ” •
นายปราโมทย์ สันติวัฒนา (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง พร้อมด้วยนายประวิทย์ สันติวัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสายธุรกิจอาหาร กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง และนางบุษกร อ่านประดิษฐ์ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ร่วมมอบเงินสนับสนุนโครงการ “ทุนพอเพียง โดยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง” จำนวน 4 แสนบาท และเงินสนับสนุนสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ จำนวน 1 แสนบาท โดยมี “อ.ยักษ์-ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร (ที่ 2 จากขวา) ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และประธานมูลนิธิกสิกีรรมธรรมชาติ พร้อมด้วยนางเอื้อมพร ลอยประดิษฐ์ ผู้ประสานงานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง (ขวาสุด) เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

• โครงการความร่วมมือทางการแพทย์ •
พญ.เบญจมาศ วณีสอน (ขวา) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ฯ โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมถ่ายภาพกับ นพ.พูลเกียรติ สุชนวณิช (ซ้าย) อาจารย์ประจำวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากรบรรยายวิชาการ เรื่อง “Common Skin Disease” เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจแก่ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับโรคผิวหนังทั่วไป ตามโครงการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลหัวเฉียว เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว

• คณะวิศวฯ ม.มหิดล เปิดหลักสูตรร่วมนานาชาติ •
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ (กลาง) รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน เปิดหลักสูตรร่วมนานาชาติวิศวกรรมศาสตร์ THAI-UK ระหว่าง Mahidol-Strathclyde” โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Strathclyde (มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์) จากอังกฤษ ร่วมมือเปิดหลักสูตรร่วมนานาชาติวิศวกรรมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มุ่งสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม มุ่งเน้นเพิ่มบุคลากรและงานวิจัยคุณภาพเพื่อรองรับอุตสาหกรรมโลก โดยมี Prof. Alexander Galloway (ที่ 2 จากซ้าย) Vice Dean of Engineering, University of Strathclyde, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ (ที่ 4 จากซ้าย) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล, รองศาสตราจารย์ ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา (ซ้ายสุด) หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา คูอมรพัฒนะ (ที่ 6 จากซ้าย) หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี ร่วมงาน ณ Quatier Water Garden ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ สุขุมวิท

• “สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 21” สานพลังประชารัฐ •
นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา (ขวา) ประธานเครือสหพัฒน์ และ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา (ซ้าย) ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวการจัดงาน “สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 21” ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 29 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด “An Honest Digital World, BSC 21st Anniversary” โดยจะจัดแสดงนวัตกรรม สินค้า และบริการใหม่ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน พร้อมทั้งระดมของกินของใช้มาจำหน่ายในราคาพิเศษ พร้อมบริการส่งสินค้าถึงบ้านฟรี ทั้งยังได้รวมพลังประกาศเจตนารมย์ที่จะส่งเสริมโครงการประชารัฐ พร้อมทั้งเฉลิมฉลองในโอกาส BSC 20 ปี และจับมือพันธมิตรทั้งเว็บไซต์และทีวีช้อปปิ้ง เพื่อให้บริการซื้อขายสินค้าที่ทันสมัยตอบรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่

• “พีเอช แคปปิตอล” เซ็นสัญญา “ยัม” โอน “พิซซ่า ฮัท” •
อุษณา มหากิจศิริ (กลาง) กรรมการตัวแทนจาก บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด (PHC) พร้อมด้วย เดวิด อึ้ง (ซ้าย) กรรมการ และจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการ ร่วมลงนามเซ็นสัญญากับ การ์เรท แม็คกิน (ที่ 2 จากซ้าย) คอมเมอร์เชียล ไดเรคเตอร์ ตัวแทนจากบริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี ปาลาวี บุนนาค (ขวา) พาร์ทเนอร์ จากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด (ILCT) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามเซ็นสัญญาเพื่อถ่ายโอนสินทรัพย์ทั้งหมดของ “พิซซ่า ฮัท” กว่า 92 สาขา หลังจากที่ “ยัม” แต่งตั้ง “พีเอช แคปปิตอล” เป็นแฟรนไชส์ซีผู้ให้บริการร้าน “พิซซ่า ฮัท” ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ณ สำนักงานใหญ่บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด เมื่อเร็วๆนี้

• กำกับโฆษณาหนึ่งมาตรฐานในยุคดิจิตอล •
นางสาวอ่อนอุษา ลำเลียงพล (กลาง) นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมสรุปแนวทางการปรับปรุงกระบวนการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ให้สอดรับกับยุคทีวีดิจิทัล และจัดเสวนาในหัวข้อ “กำกับโฆษณาหนึ่งมาตรฐานในยุคดิจิทัล” ซึ่งสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, สมาพันธ์สมาคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์, สภาวิชาชีพกิจการแพร่ภาพและการกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ทบทวนการทำงานการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาร่วมกันก่อนที่จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านการตรวจพิจารณาโฆษณาทางโทรทัศน์และอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาต่อไป ณ โรงแรมคอร์ทยาร์ด บาย แมริออท เมื่อเร็วๆ นี้

• “ฟรุ๊ต คิง” ส่งผลิตภัณฑ์ใหม่รุกตลาดเมืองไทย •
นายหลิว ปินเออ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดตัวสองผลิตภัณฑ์ใหม่ผลไม้อบกรอบแบบเยือกแข็งสุญญากาศ (Vacuum Freeze Dried) จาก “ฟรุ๊ต คิง” (Fruit King) ได้แก่ เงาะสอดไส้มะม่วง และเงาะสอดไส้สับปะรด ซึ่งยังคงรักษาคุณภาพอาหาร รสชาติดั้งเดิม วิตามิน และคุณค่าทางโภชนาการไว้อย่างดีที่สุด เพื่อขยายฐานผู้บริโภคในเมืองไทยที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพและกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชอบความแปลกใหม่หลากหลาย โดยมี นายมาร์ส หลิว (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายขายจากซันไชน์ ประเทศไต้หวัน และนางสาวสายน้ำผึ้ง บางขุนเทียน (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมงาน “THAIFEX – World of Food ASIA 2017” ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

• “เลอซาช่า” จัดกิจกรรมสุดฟิน เพื่อแฟนคลับ •
นายเดชฤทธิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวรอน จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “เลอซาช่า” ผู้นำเรื่องนวัตกรรมอุปกรณ์จัดแต่งทรงผมอันดับหนึ่งของเมืองไทย ร่วมกับนางสาวอัมพัน ภัทราดร (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ จัดงาน “KURON Miracle beauty” กับเครื่องหนีบผม “Lesasha Infrared Radiant” ให้แฟนคลับได้รู้วิธีจัดแต่งทรงผมให้ผมสวยเป็นจริงได้จากเครื่องหนีบผมเลอซาช่าก่อนใคร ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ เมื่อเร็วๆ นี้

• “กิฟฟารีน” มอบรางวัลนักธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปี •
พญ.นลินี ไพบูลย์ (กลาง) ประธานกรรมการ และ น.ท.นพ. จักรพงศ์ ไพบูลย์ รองประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด จัดงาน “Unilevel Awards 2016” ฉลองความสำเร็จให้กับสุดยอดนักธุรกิจแห่งปี พร้อมมอบโล่เกียรติยศประดับสร้อยทองคำให้นักธุรกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2559 ที่มีผลงานสร้างทีมและยอดจำหน่ายได้เกินกว่า 5 ล้านบาทต่อปี จำนวนทั้งสิ้นกว่า 300 รหัส พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

• “แม็คโคร” ส่งเสริมคนไทยดื่มนม •
นางศิริพร เดชสิงห์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ จัดงาน “วันดื่มนมโลก” ปล่อยขบวนรณรงค์บริโภคนม ณ แม็คโคร สาขาลาดพร้าว เพื่อร่วมสานต่ออาชีพโคนมพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์นมกว่า 40 รายการ เพื่อสมาชิก “แม็คโคร” ทั้งที่เป็นผู้บริโภคโดยตรง ผู้ประกอบการโชวห่วย และกลุ่มธุรกิจโฮเรก้า ที่ “แม็คโคร” ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560

• “แลคตาซอย” ร่วมกิจกรรม “วันดื่มนมโลก” •
นางสาวพรรวนา มหาทรัพย์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและการตลาดสัมพันธ์ บริษัท แลคตาซอย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองตรา “แลคตาซอย” พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้คนไทยดื่มนมเพื่อสุขภาพ เนื่องในโอกาส “วันดื่มนมโลก” (World Milk Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี โดยได้นำผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองที่มีคุณภาพและประโยชน์ต่อร่างกายมาแจกให้ผู้ร่วมงานที่บริเวณหน้าอาคารซีพี ทาวเวอร์ สีลม เมื่อเร็วๆ นี้

• “โอโตยะ” แจกรางวัลผู้โชคดีฉลอง 12 ปี •
นางสาวอรอนงค์ ทิพย์สังวาลย์ (แถวหน้า ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด แบรนด์ “โอโตยะ” ร้านอาหารญี่ปุ่นในเครือบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับนางวรนุช ศิรธรานนท์ (แถวหน้า ที่ 5 จากซ้าย) เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลโทรศัพท์มือถือ iPhone 7 และบัตรกำนัลโอโตยะ รวมมูลค่า 418,000 บาท ให้ผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกับแคมเปญ “ฉลอง 12 ปี โอโตยะ” โดยใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต และบัตรเดบิต บีเฟิสต์ ธนาคารกรุงเทพ ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม

• โรงเรียนบุนกะแฟชั่น ฉลองนักเรียนรุ่น 10 •
นางสมพร สุนทรธำรง (กลาง) ผู้อำนวยการโรงเรียนบุนกะแฟชั่น สถาบันการศึกษาด้านแฟชั่นเครือข่ายของ Bunka Fashion College ประเทศญี่ปุ่น และถูกจัดให้เป็นอันดับ 1 โรงเรียนแฟชั่นของเอเชีย พร้อมด้วยทีมผู้บริหารร่วมกันจัดงาน “BUNKA 10th Graduation Fashion Show” พร้อมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 10 โดยมีว่าที่ดีไซเนอร์น้องใหม่ “ม๊าเดี่ยว - อภิเชษฐ์ เอติรัตนะ” (ซ้ายสุด) เป็นหนึ่งในนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียนบุนกะแฟชั่น ร่วมสร้างสีสันในงาน ณ ศูนย์การค้าเกตเวย์เอกมัย เมื่อเร็วๆนี้

• “โฮมโปร” แตกไลน์สโตร์รูปแบบใหม่ •
นายวทัญญู วิสุทธิโกศล (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านพัฒนาธุรกิจ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” ให้การต้อนรับผู้บริหารศูนย์การค้า “เกตเวย์ เอกมัย” ในโอกาสร่วมแสดงความยินดีกับโฮมโปรเปิดตัวไลน์ธุรกิจใหม่ “HomePro S” Small Service Select สโตร์ขนาดเล็ก แต่ครบด้วยคุณภาพทั้งสินค้า เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์และอำนวยความสะดวกให้กลุ่มคนยุคใหม่ ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย

• “พีแอนด์จี” ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ •
นางกรรณิการ์ จรัสอุไรสิน (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และ เลขาธิการมูลนิธิพีแอนด์จีประเทศไทย ร่วมกับนายไชยสิน เบญจอริยกุล ผู้บริหารร้าน “กระบี่เบญจมินทร์” และนายเอกพงศ์ โชคชัยพิทักษ์ ผู้บริหารร้าน “มาร์เธอร์ กระบี่” พร้อมด้วยมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติประเทศไทย (Habitat for Humanity) จัดกิจกรรมจิตอาสา “Making A House A Home” ปีที่ 5 โดยได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ร่วมสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกระบี่จำนวน 1 หลัง เพื่อเป็นการฟื้นฟูเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุทกภัย พร้อมกันนี้ยังได้มอบผลิตภัณฑ์พีแอนด์จี อาทิ สบู่เซฟการ์ด, แชมพูเฮดแอนด์โชว์เดอร์, แปรงสีฟันออรัล-บี ให้เด็กนักเรียน โรงเรียนญาซีเราะฮุพิทยานุสรณ์ ณ จังหวัดกระบี่ เมื่อเร็วๆนี้

• “กระชับสัมพันธ์” •
นางกัญจมา ศรีอรุณ (แถวหน้าขวาสุด) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ พาคณะสื่อมวลชนร่วมสนุกกับกิจกรรม “เวิร์คช็อปเค้กนึ่งสไตล์ญี่ปุ่น” เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน ณ ร้าน “พอใจ โฮม คาเฟ่” วิภาวดี 16 เมื่อเร็วๆ นี้กำลังโหลดความคิดเห็น...