xs
xsm
sm
md
lg

ซูเปอร์บอร์ดจัดซื้อจัดจ้างเกาะติดงานช่วงอุโมงค์พระพุทธฉาย เร่งทยอยเปิด ต.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ซูเปอร์บอร์ดและบอร์ดรถไฟลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าก่อสร้างเส้นทางฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย และช่วงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดเขาพระพุทธฉาย 1.2 กม. ล่าสุดสัญญา 1 คืบหน้า 40.22% ส่วนสัญญา 2 คืบหน้า 57.50% ร.ฟ.ท.คาดทยอยเปิดให้บริการช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้าตั้งแต่ ต.ค.นี้

วันนี้ (3 มิถุนายน 2560) นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รักษาการผู้ว่าการการรถไฟฯ นำคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลาง ที่นำโดยนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล และคณะกรรมการรถไฟ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออกช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย สัญญาที่ 2 ช่วงอุโมงค์รถไฟลอดใต้เขาพระพุทธฉาย เพื่อที่จะกำกับติดตามดูงาน ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการก่อสร้างรถไฟทางคู่ของการรถไฟฯ อีก 7 เส้นทาง

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือซูเปอร์บอร์ดจัดซื้อจัดจ้าง เปิดเผยว่า การติดตามงานก่อสร้างเส้นทางรถไฟทางคู่สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงชุมทางรถไฟฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย เป็นการเพิ่มความเข้าใจแก่คณะกรรมการฯ เนื่องจากรถไฟทางคู่สายนี้เป็น 1 ใน 2 สายที่ก่อสร้างไปแล้วก่อนตั้งคณะกรรมการกำกับฯ และเป็น 1 ใน 7 สายรถไฟทางคู่ที่คณะกรรมการเข้ามากำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง 

โดยซูเปอร์บอร์ดจัดซื้อได้ติดตาม 3 เรื่อง คือ 1. การรับทราบข้อมูลความสัมพันธ์ของงานอาณัติสัญญาณกับงานโยธาและรางที่ซ้อนกันอยู่ และหากประสานงานดีก็สามารถบริหารจัดการได้ 2. งานอุโมงค์รถไฟทางรอดใต้เขาพระพุทธฉาย ซึ่งเป็นสัญญาที่ 2 มีความคืบหน้าตามแผน และ 3. เพื่อรับทราบถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ซึ่งจะผูกโยงกับการตั้งราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการอื่นๆ และทำให้ประเมินว่า การก่อสร้างรถไฟทางคู่ในเส้นทางที่เหลือก็น่าจะทำได้ตามแผน และแล้วเสร็จตามกำหนด

สำหรับการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย ได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ระยะเวลาการดำเนินงาน 36 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562) ระยะทางรวมประมาณ 106 กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น 2 สัญญา ดังนี้

สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-วิหารแดง และช่วงบุใหญ่-แก่งคอย พร้อมทางคู่เลี่ยงเมือง (Chord Lines) 3 แห่ง (ฉะเชิงเทรา แก่งคอย และภาชี) ระยะทางรวมประมาณ 97 กิโลเมตร งบประมาณในการก่อสร้าง 9,825 ล้านบาท กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จกุมภาพันธ์ 2561 บริษัทคู่สัญญาก่อสร้าง คือ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงวิหารแดง-บุใหญ่ ระยะทางรวมประมาณ 9 กิโลเมตร และอุโมงค์รถไฟลอดใต้เขาพระพุทธฉาย 1.2 กิโลเมตร งบประมาณในการก่อสร้าง 407 ล้านบาท กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จมีนาคม 2561 บริษัทคู่สัญญาก่อสร้างคือ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด

โดยงานอุโมงค์รถไฟลอดใต้เขาพระพุทธฉาย ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร ได้ดำเนินการเจาะทะลุเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นงานที่อยู่ในส่วนของสัญญาที่ 2 งานก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงวิหารแดง-บุใหญ่ ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร และอุโมงค์รถไฟลอดใต้เขาพระพุทธฉาย ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร บริษัทคู่สัญญาก่อสร้างคือ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด การเจาะอุโมงค์ดังกล่าวได้ดำเนินการโดยใช้เทคโนโลยี New Austrian Tunneling Method (NATM) เป็นเทคนิคที่ดีที่สุดในการใช้การวัดแบบคำนวณและเชิงประจักษ์ในเวลาจริง เพื่อหาการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยที่สูงที่สุดสำหรับการซับในของอุโมงค์ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุโมงค์ ซึ่งเมื่อเจาะอุโมงค์แล้วก็จะเริ่มงานวางรางเป็นขั้นตอนต่อไป

ความคืบหน้าโครงการสัญญาที่ 2 มีแผนงานสะสม 63.93% ผลงานที่ทำได้ 57.50% ช้ากว่าแผน 6.43% เนื่องจากปัญหาการขออนุญาตเข้าพื้นที่ และสภาพภูมิอากาศ ส่วนสัญญาที่ 1 มีความก้าวหน้า 40.22% เร็วกว่าแผน 21.48%

สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออกช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย เป็นการก่อสร้างทางรถไฟใหม่จำนวน 1 ทาง คู่ขนานไปกับทางเดิม เริ่มจากสถานีฉะเชิงเทรา ไปตามทางรถไฟสายตะวันออกเดิม (สายอรัญประเทศ) ผ่านสถานีบางน้ำเปรี้ยวถึงสถานีคลองสิบเก้า แยกขนานไปกับทางรถไฟสายคลองสิบเก้า-แก่งคอย ผ่านสถานีองครักษ์ วิหารแดง บุใหญ่ สุดปลายทางที่สถานีแก่งคอย ซึ่งผ่านพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่อำเภอองครักษ์ และอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก และพื้นที่อำเภอวิหารแดง อำเภอเมือง และอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี


กำลังโหลดความคิดเห็น...