xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” เปิดตลาดต้องชม “ตลาดใต้เคี่ยม” ดันเป็นแหล่งซื้อขาย-ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดชุมพร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“พาณิชย์” เปิดตลาดต้องชมแห่งใหม่ “ตลาดใต้เคี่ยม” หวังใช้เป็นแหล่งซื้อขายสินค้าให้แก่ชุมชน และผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดชุมพร

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะที่ดูแลพาณิชย์ภาค 5 (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและอ่าวไทย) เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับพาณิชย์จังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ และภาคเอกชน ได้ใช้นโยบายประชารัฐในการผลักดันเปิดตลาดต้องชม โดยล่าสุดได้มีการผลักดันและเปิดตลาดใต้เคี่ยม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เพื่อให้เป็นแหล่งซื้อขายสินค้าให้แก่ชุมชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาล

สำหรับ “ตลาดใต้เคี่ยม” เป็นตลาดต้องชมที่น่ายกย่อง โดยมีการนำของดีทุกด้านของอำเภอละแมมารวมไว้ที่นี่ตั้งแต่สถานที่ที่อยู่ในป่าต้นเคี่ยมซึ่งเป็นไม้หายาก และยังร่มรื่นสวยงาม อยู่ริมน้ำที่มีทางออกทะเล ร้านค้าล้วนแต่คัดมาอย่างดี เป็นคนในพื้นที่มาขายเอง มีทั้งตลาดสด และอาหารพิเศษพื้นบ้านหายากจากสุดยอดฝีมือของหมู่บ้าน ตำบล ทุกซุ้มออกแบบสวยงามคงอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตชาวละแม เจาะจงรักษาสิ่งแวดล้อมกลมกลืนกับธรรมชาติ

“การจัดตั้งตลาดใต้เคี่ยมเป็นความร่วมมือร่วมใจริเริ่มของชุมชน เพื่อแก้ปัญหาราคายางพารา ปาล์มน้ำมันตกต่ำ โดยรวมกลุ่มกันในชื่อกลุ่มตามรอยพ่อเพื่อพอเพียงอำเภอละแม ระยะแรกกลุ่มลงทุนทั้งเงินและแรงงานกันเอง ต่อมาหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ได้เข้ามาร่วมสนับสนุน โดยกระทรวงพาณิชย์ได้มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น โดยเข้าไปสนับสนุนด้านการพัฒนาภูมิทัศน์ การประชาสัมพันธ์ และต่อยอดพัฒนาสินค้าและผู้ประกอบการให้ขยายตลาดได้กว้างขวางขึ้น” นางจันทิรากล่าว

โดยสินค้าที่อยากแนะนำให้คนที่เดินทางมาท่องเที่ยวและมาหาซื้อสินค้าในตลาดใต้เคี่ยม ต้องห้ามพลาดซื้อ เพราะเป็นของหายาก เช่น ข้าวเหนียวหลามในหม้อข้าวหม้อแกงลิง ลูกชกที่คล้ายกับลูกชิด คอกดาหลาใส่ข้าวยำ กระบอกไม้ไผ่ที่ทำเป็นภาชนะใส่อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

นางจันทิรากล่าวอีกว่า ในการดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก นอกจากการเปิดตลาดต้องชมแล้ว กระทรวงพาณิชย์ได้สำรวจศักยภาพผู้ประกอบการในจังหวัดชุมพร โดยพบว่าพืชผักสมุนไพรและผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ส้มจี๊ด ดอกดาหลา ใบเหลียง กล้วยหอมทอง น้ำตาลมะพร้าว ขมิ้น กระชาย สินค้าและบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมีโอกาสทางการตลาดในการค้าขายได้เพิ่มขึ้น กระทรวงพาณิชย์พร้อมที่จะเข้าไปช่วยสนับสนุนด้านการตลาด เช่น ข้อมูลตลาด การเชื่อมโยงกับผู้ซื้อ การหาแหล่งรับซื้อ การสร้างแบรนด์ การบริหารร้านค้า การลดต้นทุน เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาสินค้าและตัวผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...