xs
xsm
sm
md
lg

แหล่งยาดานาจ่ายก๊าซฯ เร็วกว่ากำหนด 1 วัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


แหล่งยาดานาซ่อมบำรุงแล้วเสร็จเร็วกว่าแผน 1 วัน จ่ายก๊าซฯ เข้าสู่ระบบได้ตามปกติแล้ว

นายนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ผู้ผลิตแหล่งยาดานาได้หยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติเพื่อซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซฯ เชื่อมแท่นผลิตใหม่เข้ากับแท่นผลิตเดิมตามแผนงานประจำปี ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม-2 เมษายน 2560 นั้น ขณะนี้การซ่อมบำรุงแล้วเสร็จ โดยผู้ผลิตแหล่งก๊าซฯ พม่าทุกแหล่งจ่ายก๊าซฯ กลับเข้าสู่ระบบตามปกติได้ตั้งแต่เวลา 08.46 น. ของวันนี้ (2 เมษายน 2560)

ปตท.ได้ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์การซ่อมบำรุงของผู้ผลิตอย่างใกล้ชิด โดยมีการประสานงานจัดเตรียมเชื้อเพลิงสำรองไว้ล่วงหน้า ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงใคร่ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลูกค้า และประชาชนผู้ใช้พลังงานทุกท่าน

“สำหรับในปีนี้ยังมีแผนการซ่อมบำรุงของบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม-6 กันยายน 2560 เป็นเวลา 7 วัน ทำให้ต้องหยุดจ่ายก๊าซฯ ให้โรงไฟฟ้าจะนะ และสถานีเอ็นจีวีจะนะ จ.สงขลา ประมาณ 237 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ปตท.ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า เพื่อบริหารจัดการเตรียมเชื้อเพลิงรองรับให้เพียงพอความต้องการของผู้ใช้พลังงานและให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด โดยต้องขอความร่วมมือในการใช้พลังงานอย่างประหยัดเช่นเดิม เพื่อประโยชน์และความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ”
กำลังโหลดความคิดเห็น...