xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์”เตรียมจัดงานประชุมวิชาการมาตรการเยียวยาการค้า หลังหลายประเทศใช้มาตรการปกป้องกันมากขึ้น

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


กรมการค้าต่างประเทศเตรียมจัดงานประชุมวิชาการมาตรการเยียวยาการค้าเป็นครั้งแรก 23–24 ก.พ.นี้ หลังพบการค้าโลกส่งสัญญาณน่ากังวล หลายประเทศเล็งใช้มาตรการปกป้องทางการค้ามากขึ้น หวังใช้เวทีจัดงานสร้างความเข้าใจผู้ประกออบการปรับตัวรับมือและรักษาผลประโยชน์ทางการค้าของไทย

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในวันที่ 23–24 ก.พ.นี้ กรมฯ จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “Bangkok International Symposium on Trade Remedies 2017” ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ล ซึ่งถือเป็นการประชุมวิชาการนานาชาติที่เกี่ยวกับมาตรการเยียวยาทางการค้าเป็นครั้งแรก โดยประเด็นสำคัญจะหารือในเรื่องของมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping Measure: AD) มาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Measure: CVD) และมาตรการปกป้อง (Safeguard Measure: SG)

โดยเป้าหมายของการจัดงานครั้งนี้ กรมฯ ต้องการช่วยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการไต่ส่วน รวมไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ตลอดจนการหารือเรื่องของการดำเนินการตอบโต้การค้าที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Trade Practice) จากประเทศคู่ค้าในรูปแบบการทุ่มตลาดสินค้าหรือการอุดหนุนการส่งออกสินค้าซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ

“ตอนนี้ทุกประเทศมีแนวโน้มจะใช้มาตรการปกป้องสินค้าและการค้าในประเทศมากขึ้น ทำให้การค้าระหว่างประเทศทำได้ยากขึ้น และหลายประเทศก็ฟ้องร้องไทยโดยเฉพาะในประเด็นของการตอบโต้การทุ่มตลาด ซึ่งแต่ละประเทศก็ทำไปเพื่อปกป้องสินค้าของตนเอง เช่น จีน ฟ้องการทุ่มตลาดน้ำตาล ส่วนประเทศอินเดีย ตุรกี กรณีเส้นใยสังเคราะห์ สหรัฐฯ กรณีเหล็ก กุ้ง ถุงพลาสติก ข้าวโพดกระป๋อง และสหภาพยุโรป กรณีข้าวโพดกระป๋อง ข้อต่อเหล็ก ผ้าทอ เป็นต้น และก็อาจมีการทยอยฟ้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ”

นางดวงพร กล่าวอีกว่า การจัดงานประชุมวิชาการครั้งนี้ กระทรวงฯ ต้องการมุ่งเน้นทำความเข้าใจในประเด็นของการค้าผ่านกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เจ้าหน้าที่ไต่สวนแต่ละประเทศ เพราะพบว่าแต่ละประเทศมีความถนัดในเรื่องที่แตกต่างกันไป การมาหารือร่วมกันจะทำให้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ที่แตกต่าง และนำมาสู่การหารือถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในประเด็นของการค้าในปัจจุบัน

สำหรับประเทศที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้มีจำนวน 14 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย บราซิล บรูไน จีน สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลี ลาว มาเลเซีย พม่า นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม โดยมีผู้ที่สนใจตอบรับเข้าร่วมงานมากกว่า 200 คน โดยกรมฯ หวังว่าการจัดงานจะช่วยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ไต่สวนไทยและต่างประเทศ เพื่อเปิดมิติและรับฟังแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับมาตรการเยียวยาทางการค้าในสถานการณ์การค้าโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...