xs
xsm
sm
md
lg

ร.ฟ.ท.ปรับขายตั๋ว “บัตเตอร์เวอร์ธ เหลือแค่กรุงเทพ-ปาดังเบซาร์”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ร.ฟ.ท.ยกเลิกขายตั๋วรถไฟสาย ”บัตเตอร์เวอร์ธ ช่วงจากสถานีปาดังเบซาร์-บัตเตอร์เวอร์ธ ตั้งแต่ 1 ก.ย. 59 เป็นต้นไป โดยขายตั๋วแค่กรุงเทพ-ปาดังเบซาร์ ให้ผู้โดยสารซื้อตั๋วโดยตรงที่การรถไฟมาเลเซีย ช่วงที่ลงจากรถไฟไทยต่อขบวนรถไฟมาเลเซีย แก้ปัญหาผู้โดยสารขึ้นขบวนรถไฟของมาเลเซียผิด เนื่องจากมีทั้งแบบรถธรรมดาและรถด่วนทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ส่วนผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วล่วงหน้ายังคงเดินทางได้ตามปกติ โดยให้ต่อรถไฟมาเลเซียแบบธรรมดา

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป ร.ฟ.ท.จะปรับเปลี่ยนระบบการจำหน่ายตั๋วโดยสารกับขบวนรถด่วนพิเศษระหว่างประเทศที่ 35/36 ใหม่ จากเดิมระหว่างสถานีกรุงเทพ-ปาดังเบซาร์-บัตเตอร์เวอร์ธ-ปาดังเบซาร์-กรุงเทพ เป็นตั๋วโดยสารระหว่างสถานีกรุงเทพ-ปาดังเบซาร์-กรุงเทพ โดยผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางระหว่างสถานีปาดังเบซาร์-บัตเตอร์เวอร์ธ-ปาดังเบซาร์จะต้องไปต่อขบวนรถไฟฟ้าของมาเลเซีย พร้อมชำระค่าโดยสารเพิ่มตามที่การรถไฟมาเลเซียกำหนดไว้

“เดิมการจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าสามารถจำหน่ายได้ถึงสถานีบัตเตอร์เวอร์ธ โดยผู้โดยสารต้องลงต่อรถจากรถไฟของไทยไปต่อรถไฟฟ้าของมาเลเซีย แต่ระหว่างนั้นมีผู้โดยสารสารหลายคนประสบปัญหาขึ้นรถไฟฟ้าผิดขบวนทำให้ต้องเสียค่าโดยสารเพิ่ม ซึ่งการรถไฟฯ ได้ตระหนักถึงการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงได้มีการเร่งประชาสัมพันธ์การให้บริการเดินรถในเส้นทางดังกล่าว พร้อมกับปรับระบบการจำหน่ายตั๋วโดยสารใหม่เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น”

สำหรับตั๋วโดยสารขบวนรถด่วนพิเศษที่ 35/36 ระหว่างสถานีปาดังเบซาร์-บัตเตอร์เวอร์ธ-ปาดังเบซาร์ ที่มีการจำหน่ายให้ผู้โดยสารล่วงหน้าไปนั้น ผู้โดยสารยังคงใช้เดินทางได้ถึงสถานีปาดังเบซาร์ และสามารถเดินทางต่อด้วยรถโดยสารกับขบวนรถไฟฟ้า EMU ซึ่งเป็นขบวนรถธรรมดาของมาเลเซียโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่จะต้องแสดงตั๋วโดยสารแก่เจ้าหน้าที่ขบวนรถให้รับทราบ แต่ถ้าเกิดผู้โดยสารไปต่อรถด้วยขบวนรถไฟฟ้าชนิด Intercity หรือ ETS Train ซึ่งเป็นประเภทรถด่วนพิเศษจะต้องชำระค่าโดยสารเพิ่มในอัตราที่การรถไฟมาเลเซียกำหนด

นอกจากนี้ ในการเปิดสำรองที่นั่งให้กับผู้โดยสารทางอีเมล การรถไฟฯ จะมีการส่งข้อความแจ้งผู้โดยสารทราบก่อนสำรองที่นั่ง พร้อมข้อมูลการเดินทางต่อเนื่องจากสถานีปาดังเบซาร์ ตลอดเส้นทางสถานีบัตเตอร์เวอร์ธ ประเทศมาเลเซียทุกครั้ง ส่วนตั๋วที่สำรองไว้ล่วงหน้าให้อีเมล์แจ้งข้อมูลการเดินทางแก่ผู้โดยสารด้วยเช่นกัน
กำลังโหลดความคิดเห็น...