xs
xsm
sm
md
lg

ทอท.คาดมีผู้โดยสารกว่า 2.5 ล้านคนเดินทางผ่าน 6 สนามบินช่วงปีใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ทอท.คาดช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่ 29 ธ.ค. 58-4 ม.ค. 59 สนามบินทั้ง 6 แห่งจะมีผู้โดยสารรวม 2.5 ล้านคน และมี 15,000 เที่ยวบิน โดยสุวรรณภูมิยังแน่นขนัด สุวรรณภูมิคาดมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 18.3% ส่วนดอนเมืองเพิ่มถึง 28.81% ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก ระดมเจ้าหน้าที่ให้บริการและรักษาความปลอดภัยเต็มที่

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558-4 มกราคม 2559 คาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางผ่านท่าอากาศยานของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง ประมาณ 2,564,125 คน หรือเฉลี่ยวันละ 355,792 คน และมีเที่ยวบินประมาณ 15,811 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยวันละ 2,262 เที่ยวบิน

โดยเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคาดว่ามีเที่ยวบินเฉลี่ย 969 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 19.7% และมีผู้โดยสารเฉลี่ย 161,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 18.3% ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง มีเที่ยวบินเฉลี่ย 683 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 15.2% และมีผู้โดยสารเฉลี่ย 101,732 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 28.81% ส่วนท่าอากาศยานภูเก็ตมีเที่ยวบินเฉลี่ยวันละ 260 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 5.3% มีผู้โดยสารเฉลี่ย 43,695 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 8.1% ขณะที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่มีเที่ยวบินเฉลี่ย 219 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 17.7% และมีผู้โดยสารเฉลี่ย 30,243 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 15.1% ท่าอากาศยานเชียงรายมีเที่ยวบินเฉลี่ย 55 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 41% มีผู้โดยสารเฉลี่ย 6,696 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 25.2% และที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ คาดว่ามีเที่ยวบินเฉลี่ย 68 เที่ยวบินต่อวัน ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับเมื่อปีก่อน และมีผู้โดยสารเฉลี่ย 12,427 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 24.4%

นายนิตินัยกล่าวว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยในช่วงที่มีการเดินทางกันมาก โดยเฉพาะที่ ทสภ. ดังนั้น ทอท.จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์อำนวยความสะดวกการให้บริการผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Operation Center : AOPC)” ณ บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ปริมาณผู้โดยสารในแต่ละชั่วโมง และนำมาเป็นข้อมูลในการจัดจำนวนเจ้าหน้าที่และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เคาน์เตอร์เช็กอิน จุดตรวจค้น จุดตรวจหนังสือเดินทางให้เพียงพอรองรับการใช้บริการ และที่ ทดม.ได้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร” ณ ห้อง CIP4A ซึ่งอยู่ชั้น 2 ด้านเหนือ อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2558-5 มกราคม 2559 เพื่อเป็นศูนย์กลางที่จะประสานการทำงานกับส่วนงานของท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารและผู้ใช้บริการที่ประสบปัญหาข้อขัดข้อง ณ ทดม. ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

ด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย ทอท.ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มในจุดต่างๆ ภายในท่าอากาศยาน เพิ่มความถี่ในการตรวจตราพื้นที่อาคารจอดรถและลานจอดรถ เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสัมภาระ รวมทั้งจัดกำลังพลให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนั้น ยังได้ตกแต่งสถานที่ การจัดซุ้มถ่ายภาพ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง เพื่อต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่อีกด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...