xs
xsm
sm
md
lg

เผย “กม.ความมั่นคงฮ่องกง” ฉบับใหม่ “ปักกิ่ง” มีอำนาจกำกับตรวจสอบล้นพ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รอยเตอร์/เอเจนซีส์ - จีนจะมีอำนาจอย่างมหาศาลในการกำกับดูแลการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ในฮ่องกง ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่สื่อทางการจีนเผยแพร่ออกมาเมื่อวันเสาร์ (20 มิ.ย.)

จากรายละเอียดของร่างกฎหมายฉบับนี้ที่เผยแพร่โดยสำนักข่าวซินหัวของทางการจีน ฮ่องกงจะจัดตั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติของท้องถิ่นขึ้นมาเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายนี้ โดยที่ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกง ซึ่งปัจจุบันคือ แคร์รี ลัม จะนั่งเป็นประธานของสภา และมีที่ปรึกษาซึ่งเป็นคนจากจีนแผ่นดินใหญ่ 1 คน เป็นสมาชิกของสภาแห่งนี้ด้วย ขณะเดียวกัน ปักกิ่งจะจัดตั้งหน่วยงานระดับคณะกรรมการของรัฐบาลกลางชุดใหม่มาทำหน้าที่กำกับตรวจสอบและชี้นำการปฏิบัติงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติของฮ่องกงนี้

ในฮ่องกงยังจะมีการจัดตั้งหน่วยงานตำรวจและหน่วยงานอัยการใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการสืบสวนสอบสวนและใช้อำนาจบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายนี้ โดยที่ได้รับการหนุนหลังจากพวกเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและด้านข่าวกรองของแผ่นดินใหญ่ ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการชุดใหม่ของรัฐบาลกลางในปักกิ่ง

ลัม ยังจะมีอำนาจในการแต่งตั้งพวกผู้พิพากษา ซึ่งทำหน้าที่พิจารณาตัดสินคดีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ ทั้งนี้ การจัดโครงสร้างเช่นนี้มีความแตกต่างจากระบบที่ใช้อยู่ในฮ่องกงปัจจุบัน ซึ่งพวกผู้พิพากษาอาวุโสจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ของระบบศาลยุติธรรม และน่าจะทำให้พวกนักลงทุน, นักการทูต และผู้นำธุรกิจจำนวนหนึ่งในฮ่องกงบังเกิดความไม่สบายใจ และตั้งข้อระแวงสงสัยเกี่ยวกับความเป็นอิสระของศาล

เท่าที่ผ่านมา พวกเจ้าหน้าที่ทั้งในปักกิ่งและในฮ่องกง พยายามทำให้บรรดานักลงทุนเกิดความมั่นใจขึ้นอีกครั้งว่า กฎหมายใหม่นี้จะไม่กัดกร่อนทำลายอำนาจปกครองตนเองของนครแห่งนี้ โดยยืนยันว่า กฎหมายมีเป้าหมายมุ่งกำราบปราบปราม “พวกสร้างความปั่นป่วนวุ่นวาย” จำนวนน้อย ที่ถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ

ขณะที่สำนักข่าวซินหัวบอกว่า กฎหมายนี้จะให้ความคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และเสรีภาพในการชุมนุมรวมตัวกัน


อย่างไรก็ตาม ตามกฎหมายใหม่นี้ สถาบัน, องค์การ และปัจเจกบุคคล ใดๆ ก็ตามในฮ่องกง ต้องไม่เกี่ยวข้องพัวพันในกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงแห่งชาติ ซินหัวบอก เรื่องนี้คาดหมายกันว่าจะสร้างความกังวลให้แก่กลุ่มศาสนา, กลุ่มสิทธิมนุษยชน, และกลุ่มที่ได้รับการหนุนหลังจากต่างประเทศบางกลุ่ม ซึ่งสามารถตั้งฐานอยู่ในฮ่องกงมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ไม่เป็นที่ต้อนรับในจีนแผ่นดินใหญ่

รายละเอียดต่างๆ เหล่านี้ได้รับการเปิดเผย ภายหลังการประชุมเป็นเวลา 3 วันของคณะกรรมการประจำของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ ซึ่งก็คือ รัฐสภาของจีน ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่ากฎหมายใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อใด แต่พวกนักวิเคราะห์การเมืองคาดหมายว่าคงจะก่อนหน้าวันที่ 6 กันยายน ซึ่งจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติในฮ่องกง

จีนซึ่งมองว่ากำลังมีภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาติจากฮ่องกงมากขึ้นเรื่อยๆ แถลงว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้มุ่งหมายที่จะเล่นงานปราบปรามกิจกรรมแบ่งแยกดินแดน, การบ่อนทำลาย, การก่อการร้าย และการสมรู้ร่วมคิดกับกลุ่มพลังต่างชาติ ขณะที่พวกซึ่งไม่เห็นด้วยแสดงความหวั่นเกรงว่า กฎหมายนี้จะจำกัดลดทอนเสรีภาพต่างๆ ที่มีอยู่ในฮ่องกง โดยที่เห็นกันว่าเสรีภาพเหล่านี้มีความสำคัญยิ่งสำหรับฐานะการเป็นศูนย์กลางทางการเงินระดับโลกของฮ่องกง


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...