xs
xsm
sm
md
lg

ธ.กสิกร แจงปมขายบัตรเครดิต The Wisdom คนซื้อ-คนขายมีความผิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เพจธนาคารกสิกรไทย โพสต์ระบุว่า จากกรณีพบการโพสต์ภาพขายบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทยบนโซเชียลมีเดียนั้น

ธนาคารขอแจ้งให้ทราบว่า บัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย เป็นบัตรเครดิตที่ธนาคารอนุมัติให้ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้มีสิทธิ์ใช้บัตรเท่านั้น และหากมีการซื้อขาย เมื่อนำไปใช้รับประโยชน์จะถือว่าผู้ซื้อมีความผิดทางกฎหมาย อีกทั้งผู้ขายยังถือเป็นผู้กระทำผิดร่วม หรือผู้สนับสนุนการกระทำผิดดังกล่าวด้วย

กรณีพบการกระทำผิดเงื่อนไข ธนาคารมีสิทธิ์ในการระงับและยกเลิกการใช้บัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทยของลูกค้าได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า