xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ กำแพงเพชรประชุมสถานการณ์อ้อย-น้ำตาล หนุนแก้ปัญหามลพิษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (24 พ.ย.) นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการ จ.กำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงสถานการณ์อ้อยและน้ำตาลทราย และหลักเกณฑ์การส่งอ้อย ปีการผลิต 2565 / 2566 โดยมี สมาชิกและผู้แทนจากโรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร โรงงานน้ำตาลนครเพชร โรงงานน้ำตาลทิพย์ กำแพงเพชร โรงงานน้ำตาลพิษณุโลก และโรงงานน้ำตาลมิตรเกษตรอุทัยธานี พร้อมด้วยเกษตรกรชาวไร่อ้อยจังหวัดกำแพงเพชร ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว

นายมนตรี เหลาหศักดิ์ประสิทธิ์ นายกสมาคมชาวไร่อ้อย เขต 6 กำแพงเพชร กล่าวว่า สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 กำแพงเพชร สนับสนุนและส่งเสริมพี่น้องชาวเกษตรกรชาวไร่อ้อยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงการบริหารจัดการให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย มีความยั่งยืน ตั้งแต่การพัฒนาต้นทาง จนถึงปลายทาง และการคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับสภาพดิน การบำรุงรักษา ดิน / น้ำ การลดใช้สารเคมี การพัฒนากระบวนการผลิต และการจัดการเทคโนโลยีที่ในด้านต่างๆ ให้มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทั้งมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจให้ดีขึ้น

นอกจากนี้ ยังสามารถบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาระดับประเทศ โดยรัฐบาลมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยปีการผลิต 2565 /2566 พบว่า เกษตรกรชาวไร่อ้อยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่งผลให้สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรสดใสมากขึ้น