xs
xsm
sm
md
lg

กกต.กทม.เชิญชวน ปชช.ทำแบบสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) เชิญชวนประชาชนทำแบบสำรวจ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) โดยสามารถสแกน QR code เพื่อตอบแบบสอบถามได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีคำถาม 17 ข้อ เกี่ยวกับวันเลือกตั้ง ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง การสำรวจความคิดเห็นการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ความเชื่อมั่น และช่องการแจ้งเหตุกรณีพบเห็นการทุจริตเลือกตั้ง ซึ่งทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเลือกตั้งให้สามารถเข้าถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น