xs
xsm
sm
md
lg

12.20 น.พรุ่งนี้ ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก จ.เชียงใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันที่ 15 พฤษภาคมนี้ ชาวเชียงใหม่เตรียมไร้เงา ดวงอาทิตย์ตั้งฉากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในเวลาประมาณ 12:20 น. หากยืนกลางแดดในเวลาดังกล่าว เงาของร่างกายจะตกอยู่ใต้เท้าพอดี เสมือนไร้เงา และอาจไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้อุณภูมิสูงที่สุดในวันดังกล่าว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับประเทศไทยครั้งแรกของแต่ละปี จะเกิดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม เริ่มจากทางภาคใต้ ไล่ขึ้นมาทางเหนือ ซึ่งในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณ 12.20 น. ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่มาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับจังหวัดเชียงใหม่ ในวันดังกล่าวหากยืนอยู่กลางแดด หรือสังเกตสิ่งของที่อยู่กลางแดด จะพบว่าดูเสมือนไร้เงา เนื่องจากเงาจะตกอยู่ใต้วัตถุพอดี

เมื่อดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลก ทำให้บริเวณดังกล่าวได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่ออุณหภูมิ เช่น ปริมาณฝน เมฆ อิทธิพลจากมรสุม ความร้อนสะสมในบรรยากาศ ฯลฯ วันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากจึงอาจไม่ใช่วันที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดเสมอไป

ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ตั้งฉากกับพื้นประเทศไทยขึ้นไปทางเหนือเรื่อยๆ จนถึงพื้นที่เหนือสุด ณ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณ 12.17 น. จากนั้นในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ตั้งฉากกับพื้นที่ของประเทศไทยเป็นครั้งที่สอง โดยเคลื่อนที่จากทางเหนือลงมายังใต้สุดของประเทศ

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลการเกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากทั้ง 77 จังหวัดในประเทศไทยตลอดปี 2565 ได้ ที่นี่