xs
xsm
sm
md
lg

ศาลฯ อนุญาตประกัน 3 สาวแก๊งทะลุวังหมิ่นสถาบันฯ พร้อมติดกำไร EM

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายกฤษฎางค์ นุตจรัส ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เปิดเผยว่า วันนี้ (29 เม.ย.) เวลา 17.00 น. ศาลอนุญาตให้ประกัน 3 สาวแก๊งทะลุวัง วงเงินคนละ 90,000 บาท โดยกำหนดเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราวว่า ห้ามมิให้ผู้ต้องหาทั้งสาม กระทำการใดๆ ในลักษณะหรือทำนองเดียวกับที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง หรือกระทำการหรือร่วมทำกิจกรรมใดๆ ในอันที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในระหว่างการปล่อยชั่วคราว

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นหลักประกันว่า ผู้ต้องหาจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาล เห็นควรให้ผู้ต้องหาทั้งสาม ติดกำไลติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) และห้ามผู้ต้องหาทั้งสามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 16.00 น. - 05.00 น. ของวันใหม่ เว้นแต่ในกรณีที่จะต้องมาดำเนินการตามคำสั่งของเจ้าพนักงานหรือศาลหรือได้รับอนุญาตจากศาลก่อน และให้ผู้ต้องหามา รายงานตัวต่อศาลทุก 30 วัน จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น มิฉะนั้นจะถือว่าผิดสัญญาประกัน