xs
xsm
sm
md
lg

เดินทางปีใหม่สองวันแรก ปชช.ใช้บริการขนส่งทางราง 1.37 ล้านคน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ 29-30 ธันวาคม 2564 มีประชาชนใช้บริการระบบราง 1,378,120 คน ประกอบด้วย

1. รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 93,790 คน แบ่งเป็น ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 38,065 คน และเชิงสังคม 55,725 คน โดยมีผู้โดยสารขาออกสะสม 52,848 คน และขาเข้า 40,942 คน ซึ่งพบว่าสายตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 26,460 คน (ขาออก 16,122 คน และขาเข้า 10,338 คน) รองลงมาคือ สายใต้ 26,852 คน (ขาออก 14,329 คน และขาเข้า 12,523 คน) สายเหนือ 23,402 คน (ขาออก 13,637 คน ขาเข้า 9,765 คน) สายตะวันออก11,010 คน (ขาออก 5,770 คน ขาเข้า 5,240 คน) และสายมหาชัย/แม่กลอง 6,066 คน (ขาออก 2,990 คน ขาเข้า 3,076 คน)

2. ระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) มีผู้ใช้บริการ 1,284,330 คน ประกอบด้วย แอร์พอร์ตเรลลิงก์ 57,446 คน สายสีแดง 15,590 คน MRT สีม่วง 50,721 คน MRT สีน้ำเงิน 355,242 คน และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 805,331 คน  อย่างไรก็ตาม พบว่าวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่สองของเทศกาลปีใหม่ 2565 มีประชาชนใช้บริการ รวม 670,106 คน ลดลงจากวันที่ 29 ธันวาคม 2564 จำนวน 37,908 คน แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 50,000 คน เพิ่มขึ้นจากวันที่ 29 ธันวาคม 2564 จำนวน 6,210 คน

โดย รฟท. ได้เพิ่มตู้โดยสารไปกับรถไฟทางไกล และเพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร จำนวน 2 ขบวน มีผู้ใช้บริการรวม 966 คน ได้แก่ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 5 กรุงเทพ-เชียงใหม่ พ่วงรถนอนปรับอากาศชั้นสองจำนวน 9 ตู้ มีผู้ใช้บริการ 279 คน และขบวนรถเร็วที่ 977 กรุงเทพ-อุบลราชธานี พ่วงรถนั่งพัดลมชั้นสาม จำนวน 15 ตู้ มีผู้ใช้บริการ 687 คน โดยพบว่าไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีกรุงเทพ และชุมทางบางซื่อ

2. ระบบรถไฟฟ้า 620,106 คน ลดลงจากวันที่ 29 ธันวาคม 2564 จำนวน 44,118 คน โดยในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้าและเย็นได้เพิ่มรถเสริม 18 เที่ยว ได้แก่ แอร์พอร์ตเรลลิงก์ เพิ่มรถเสริม 1 เที่ยว BTS สายสุขุมวิท เพิ่มรถเสริม 8 เที่ยว และ MRT สีน้ำเงิน เพิ่มรถเสริม 9 เที่ยว โดยไม่มีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง สำหรับด้านความปลอดภัยประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2564 พบว่า มีอุบัติเหตุรถไฟของ รฟท. จำนวน 1 ครั้ง เมื่อเวลา 10.55 น. ขบวนรถด่วนที่ 72 (อุบลราชธานี-กรุงเทพ) เฉี่ยวชนรถยนต์กระบะที่ฝ่าเครื่องกั้นอัตโนมัติที่ลงกั้นเรียบร้อยแล้ว บริเวณจุดตัดทางรถไฟเสมอระดับที่เสาโทรเลขที่ 259/12-13 ระหว่างสถานีนครราชสีมา-สถานีภูเขาลาด ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย 2 ราย (ชาย 1 คน และหญิง1 คน เป็นคนอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร) ถูกนำส่งโรงพยาบาลมหาราช จ.นครราชสีมา