xs
xsm
sm
md
lg

รพ.รามาฯ แจงขั้นตอนนัดฉีดวัคซีน"โมเดอร์นา"เริ่มฉีดวันแรก 9 พ.ย.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เฟซบุ๊ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital ชี้แจงขั้นตอนการนัดวันฉีดวัคซีน สำหรับประชาชนที่สั่งจองวัคซีนโมเดอร์นา กับทางโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยระบุว่า

ประชาชนที่สั่งจองวัคซีนโมเดอร์นากับโรงพยาบาลรามาธิบดีต้องผ่านขั้นตอนการนัดฉีดวัคซีน โดยผู้สั่งจองจะได้รับ SMS อย่างน้อย 5 วัน ก่อนระบบเปิดนัดจองวันฉีด สามารถนัดจองวันฉีดโดยระบุหมายเลขการจองวัคซีน ชื่อ นามสกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยสแกน QR Code หรือทางเว็บไซต์ https://www4.ra.mahidol.ac.th/moderna/#/Manage

ทั้งนี้ สามารถเปลี่ยนชื่อผู้รับวัคซีนได้ก่อนการเข้าระบบลงนัดวัคซีน เมื่อลงวันนัดในระบบแล้ว ระบบจะล็อกไม่ให้เปลี่ยนชื่อผู้รับวัคซีน

นอกจากนี้ สามารถเลื่อนวันนัดการรับวัคซีนในระบบได้ก่อนวันฉีดจริงอย่างน้อย 3 วัน

ผู้ที่ได้ระบุวันนัดฉีดวัคซีนในระบบ สามารถเลื่อนวันนัดฉีดได้ไม่เกิน 3 เดือน หลังจากวันที่ระบุการเข้ารับการฉีดวัคซีนครั้งแรก

สำหรับกำหนดการฉีดวัคซีนประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 วันที่ 9-12, 14-18, 22-25, 29-30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-15.00 น. ณ Sky Hall ชั้น 3 ศูนย์ฉีดวัคซีนศูนย์การค้าเซ็นทรัพพลาซา ลาดพร้าว

ขณะที่กำหนดฉีดของเดือนถัดไป จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับการจัดสรรวัคซีนจากหน่วยงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันราชการ เวลา 09.00-16.00 น.
- สำหรับประชาชนที่สั่งจอง โทร. 09-4914-2558, 09-9335-7096, 06-1882-3097, 09-9342-5297, 09-9342-7029
- สำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร โทร. 06-4585-0937, 09-1774-5674, 09-1774-5802, 06-4526,6875