xs
xsm
sm
md
lg

สปสช.เร่งเบิกงบฯ พ.ร.ก.กู้เงินฯ สำหรับโควิด-19 เพิ่ม หลังยอดเบิกจ่ายจ่อคิวเป็นหางว่าว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (22 ต.ค.) นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งขาติ (สปสช.) กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา ที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่แต่ละวันเพิ่มสูงนับหลักพันรายถึงหลักหมื่นราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโควิด-19 เข้ารับบริการจากหน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก ทั้งบริการคัดกรองการติดเชื้อ บริการรักษาพยาบาล บริการฉีดวัคซีน และบริการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้านและในชุมชน (HI/CI) ส่งผลให้การเบิกจ่ายค่าบริการต่างๆ ของหน่วยบริการที่ส่งเข้ามายัง สปสช. เพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัว

ทั้งนี้ เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม อยู่ที่ 5,000-7,000 ล้านบาท เดือนสิงหาคมเพิ่มเป็น 11,000 ล้านบาท และด้วยการเบิกจ่ายค่าบริการของหน่วยบริการที่มีระยะเวลาเบิกจ่าย 1-2 เดือน ทำให้เดือนกันยายนเพิ่มสูงถึง 15,000 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์ไว้

จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้งบประมาณที่ สปสช. ขอรับเพิ่มเติมจาก พ.ร.ก.กู้เงินฯ สำหรับบริการโรคติดเชื้อโควิด-19 ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายค่าบริการกรณีโควิด-19 และทำให้เกิดภาวะรอจ่ายหน่วยบริการเป็นจำนวน 20,829.23 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมา สปสช. รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว และนำเรื่องหารือกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อเร่งแก้ปัญหา โดยให้ สปสช. จัดทำคำของบประมาณจาก พ.ร.ก.กู้เงินฯ สำหรับบริการโรคติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ได้รับทราบและมีมติเห็นชอบแล้วในการประชุมบอร์ด สปสช. เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้ สปสช. ได้นำเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในหมวดรายการและประเภทบริการอื่น หรือรายการที่ไม่มีภาระผูกพัน ทำการทดรองจ่ายค่าบริการโควิด-19 ที่ค้างจ่ายหน่วยบริการส่วนหนึ่งไปก่อน ระหว่างรอการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม