xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวปลอม! พบเรือเฉี่ยวชนตอม่อสะพานซังฮี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากกรณีมีกระแสข่าวระบุว่า เรือเฉี่ยวชนตอม่อที่สะพานซังฮี้นั้น ทางกรมเจ้าท่า สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม ได้ทำการตรวจสอบประเด็นดังกล่าวและชี้แจงว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นข่าวปลอม

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้กรมเจ้าท่า ตรวจสอบกรณีฯ ดังกล่าวโดยด่วน กรมเจ้าท่า โดยกลุ่มตรวจการเดินเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่พร้อมเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 171 ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบบริเวณตอม่อ และบริเวณใต้สะพานซังฮี้แล้ว ไม่ปรากฏร่องรอยเรือชนตอม่อสะพานแต่อย่างใด และได้ตรวจสอบการรายงานแจ้งเหตุ ไม่มีการรายงานอุบัติเหตุฯ ดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ยังได้ตรวจสอบจากผู้ประกอบการเรือภัตตาคาร เรือโดยสารไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยา Mile smart ferry เรือด่วนเจ้าพระยา สมาคมเรือลำเลียงสินค้า เรือภัตตาคาร ไม่ปรากฏการได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุเรือชนตอม่อสะพาน อีกทั้งได้ตรวจสอบเพิ่มเติมจากสำนักบํารุงทางกรมทางหลวงชนบท ซึ่งมีกล้อง CCTV ที่บริเวณสะพานซังฮี้ และกล้อง CCTV ของกรมเจ้าท่า ไม่ปรากฏเรือชนฝั่งสะพานแต่อย่างใด นอกจากนี้ได้ประสานตรวจสอบช่องทางอื่น จากประชาสัมพันธ์ของกรมเจ้าท่า ก็ไม่ปรากฏพบข่าวเรือชนตอม่อสะพานฯ ดังกล่าว แต่อย่างใดเช่นกัน

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมเจ้าท่า สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สามารถติดตามได้ที่ www.mot.go.th/about.html?id=7 หรือโทร. 0 2283 3000