xs
xsm
sm
md
lg

กพท.ไฟเขียวแอร์ไลน์ขายตั๋วโดยสารได้เต็มจำนวนที่นั่ง มีผล 16 ต.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ลงนามในประกาศ กพท. เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบิน และผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ฉบับที่ 7 เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลที่ห้ามบุคคลในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสูงและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 23.00-03.00 น. และการขนส่งสาธารณะสามารถรับขนได้เต็มความจุของยานพาหนะ โดยรายละเอียดมีดังนี้

1.ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศจำกัดการปฏิบัติการบินในระหว่างเวลา 23.00-03.00 น. เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้โดยสารในการเดินทางระหว่างสนามบินและที่พัก

2.ให้มีจำนวนผู้โดยสารได้ตามความจุของอากาศยานที่ใช้ในการทำการบินเที่ยวบินนั้นๆ และให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศพิจารณาการจัดที่นั่งในห้องโดยสารอย่างเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อันจะมีส่วนช่วยในการป้องกันควบคุมโรค

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.64 เป็นต้นไป