xs
xsm
sm
md
lg

กอ.รมน.ตั้งทีมโฆษกใหม่ เสริมการทำงานภาครัฐ ประชาสัมพันธ์ข่าวความมั่นคง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความรักษามั่นคงภายในราชอาณาจักร (รอง ผอ.รมน.) ลงนามคำสั่งแต่งตั้งทีมโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ และความมั่นคงของรัฐในมิติต่างๆ โดยแต่งตั้งให้ พล.อ.สิทธิชัย มากกุญชร เป็นโฆษก กอ.รมน. พร้อมด้วย พ.อ.วินธัย สุวารี และ พ.ท.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส ปฏิบัติหน้าที่รองโฆษก กอ.รมน. และผู้ช่วยโฆษก กอ.รมน.

ส่วนอีก 3 นาย ประกอบด้วย พ.ท.หญิง ปรีดิ์พัฒน์ กิจจาทร ร.อ.หญิง กัญญ์ณณัฐ พรนิพัทธ์กุล และ ร.อ.หญิง สวิส รังสรรค์สวัสดิ์

ทีมโฆษก กอ.รมน. ชุดนี้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดี พร้อมเป็นกลไกหนึ่งในการเสริมการทำงานของภาครัฐให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ควบคู่การสร้างความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในสังคม อันจะก่อให้เกิดความสงบสุขและความมั่นคงของสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://www.isoc.go.th เพจเฟซบุ๊ก "ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน. ISOC PR CENTER" และทวิตเตอร์บัญชี "ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน. @ISOC PR Center" หรือช่องทางสายด่วน 1374 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง