xs
xsm
sm
md
lg

'ดีอีเอส'เล็งตั้งคณะทำงานแก้ กม.ผลักดันบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า เตรียมตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการอนุญาตให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งในต่างประเทศยอมรับให้เป็นทางเลือก เนื่องจากมีสารที่เป็นอันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่ที่ทำจากใบยาสูบ โดยวันนี้ได้หารือกับผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าและเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่มาให้ข้อมูล และจากการตรวจสอบธุรกิจออนไลน์ พบว่ามีการลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าจากต่างประเทศเข้ามาขายเป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถปิดกั้นได้ทั้งหมด

นายชัยวุฒิ กล่าวว่า การใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญที่จะเลือกสิ่งที่ดีกว่า และมีความเป็นห่วงเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบจะได้รับความเสียหายหลังมีแนวโน้มประชาชนจะหันไปสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันมากขึ้น ซึ่งการแก้ปัญหาเรื่องนี้ต้องนำเหตุผลและความจริงมาพิจารณา แนวทางการแก้ไขไม่ยากเหมือนเรื่องกัญชาหรือกระท่อม ไม่ต้องเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมาย เพราะเป็นการใช้อำนาจบริหารที่เคยห้ามผลิต ห้ามนำเข้า ซึ่งหากทำให้ถูกกฎหมายจะเป็นผลดีมากกว่าผลเสีย

ทั้งนี้ จากข้อมูลเมื่อ 3 ปีก่อน พบว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีมูลค่าการตลาดราวปีละ 6 พันล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตปีละ 100-200% หากทำให้ถูกกฎหมายจะทำให้ภาครัฐมีรายได้ และลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในการเรียกรับผลประโยชน์ ซึ่งถือว่าช่วง 7 ปีที่ผ่านมาเป็นความล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากมีจำนวนผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น