xs
xsm
sm
md
lg

รมว.เกษตรฯ ตรวจสถานการณ์น้ำเมืองปทุม ยันไม่กระทบ กทม.-ปริมณฑล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ ชุมชนวัดน้ำวน ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยได้พบปะพูดคุยและมอบสิ่งของให้กับชุมชนนอกคันกั้นน้ำ บริเวณชุมชนวัดน้ำวน และติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จากบริเวณท่าเรือวัดน้ำวน จนถึงท่าเรือกรมชลประทาน สามเสน ว่า จากสภาพอากาศที่มีฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่ทางตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ส่งผลให้มีน้ำท่าปริมาณมากจากลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มริมสองฝั่งแม่น้ำ โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านใจกลางจังหวัดในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอสามโคก ทำให้พื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่งตะวันตกของจังหวัด หรือบนฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา กับฝั่งตะวันออกของจังหวัด หรือบนฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา จึงได้มอบหมายกรมชลประทานให้บริหารจัดการน้ำ เพื่อรองรับปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 64) มีปริมาณการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 2,800 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งยังไม่เกินปริมาณที่กำหนด จึงสามารถสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลได้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม แต่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ ขอให้ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 0.55 ล้านไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ชลประทาน 0.54 ล้านไร่ ซึ่งกรมชลประทานมีแผนจัดสรรน้ำ 948 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 64) จัดสรรไปแล้ว 734 ล้านลูกบาศก์เมตร มีแผนการเพาะปลูกข้าว 0.31 ล้านไร่ เพาะปลูกแล้ว 0.24 ล้านไร่ (77%) และเก็บเกี่ยวแล้ว 0.14 ล้านไร่

นอกจากนี้ ยังได้มีแผนการบริหารจัดการน้ำหลากปี 2564 โดยมีการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงประสบภัยจากน้ำหลาก การบริหารจัดการ (แผนเผชิญเหตุ) โดยมีการควบคุมการระบายน้ำในคลองต่างๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อม โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำทุกปี จุดละ 1 เครื่อง จำนวน 16 จุด

นายเฉลิมชัย ยืนยันว่า จากสถานการณ์ในขณะนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน สามารถบริหารจัดการน้ำได้ เนื่องจากมีการวางแผนการดำเนินงานไว้ล่วงหน้า อีกทั้งยังมีพื้นที่รับน้ำไว้เป็นแก้มลิง จึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดสถานการณ์น้ำเหมือนปี 2554 อย่างแน่นอน