xs
xsm
sm
md
lg

รมช.ศธ.สั่งตั้งทีมเฉพาะกิจตรวจสอบหนังสือนิทานเด็กเนื้อหาเข้าข่ายบิดเบือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย โฆษกประจำตัวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กรณีมีข่าวปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ถึงการผลิตหนังสือนิทานสำหรับเด็ก คล้ายตำราเรียน และนำออกมาจัดจำหน่ายให้กับเด็กที่มีอายุ 5 ขวบขึ้นไป โดยมีเนื้อหาเข้าข่ายบิดเบือนและอาจให้เด็กเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ หากไม่ได้รับการชี้แนะอย่างถูกต้องโดยครูหรือผู้ปกครอง คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทราบเรื่องนี้แล้ว ได้ได้สั่งตั้งทีมเฉพาะกิจ โดยมีนายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาฯ และประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบาย เป็นประธาน เพื่อเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวโดยเร็ว

ทั้งนี้ หากพบว่าหนังสือดังกล่าวมีเนื้อหาที่ปลุกปั่น สร้างความเกลียดชัง และครอบงำความคิดเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่ยังไม่สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงต่างๆ ได้ อันจะก่อให้เกิดผลกระทบตามมาในหลายด้าน จึงอยากให้ครูและผู้ปกครอง รวมถึงประชาชนโดยทั่วไปที่เสพข้อมูลดังกล่าว จะต้องตระหนักถึงข้อเท็จจริง แยกแยะ และไม่ยอมรับหรือสนับสนุนให้เชิดชูความรุนแรง รวมถึงการสร้างข้อมูลเท็จหรือเนื้อหาที่บิดเบือน เพื่อปลุกปั่นเยาวชนให้หลงผิดได้

น.ส.ดรุณวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทีมเฉพาะกิจจะประสานงานกับฝ่ายความมั่นคงต่อไปว่าเนื้อหาที่ปรากฏในนิทานดังกล่าว มีเจตนาปลุกระดม ล้างสมอง หรือปลุกปั่นเด็กๆ หรือไม่ และมีใครเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลัง ซึ่งหากพบว่าผิดจริงถือว่าเป็นอันตรายอย่างมาก และจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป