xs
xsm
sm
md
lg

สั่งปิดโรงแรมดังเชียงใหม่ 14 วัน หลังพบพนักงานติดโควิด 8 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ความคืบหน้ากรณีพบคลัสเตอร์พนักงานโรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท (Green Lake Resort) ต.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่ ติดโควิด-19 จำนวน 8 ราย เป็นพนักงาน 7 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัวอีก 1 รายนั้น

ล่าสุด นพ.กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์ สสจ.เชียงใหม่ ด้านระบาดวิทยา เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ มีมติออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ ที่ 163/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดโรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 64 เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

ทั้งนี้ ให้กลุ่มที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัส โควิด-19 และกักตัว (Home Quarantine) จนครบ 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรค โควิด-19