xs
xsm
sm
md
lg

สั่งด่วน! คุมเข้มการเข้า-ออกพื้นที่ สภ.สารภี หลังพบคลัสเตอร์ใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายเลอยศ พุทธชิโนรสกุล นายอำเภอสารภี มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ชม.3218/ ว 5828 ลงวันที่ 22 กันยายน เรื่อง ประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 2/2564 กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก อาคาร สภ.สารภี หลังจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี ตรวจพบการติดเชื้อโควิด-19 ของตำรวจ สภ.สารภี 3 ราย ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสารภีพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงกำหนดให้อาคาร สภ.สารภี  เป็นพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก 14 วัน (ระหว่างวันที่ 22 ก.ย. ถึง 5 ต.ค.) ขณะเดียวกัน ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ อ.สารภี และ จ.เชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไป สภ.สารภี โดยไม่มีเหตุจำเป็น

นอกจากนี้ ให้กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงเข้ารับการตรวจหาเชื้อ ตามวันเวลา และสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้กำหนดไว้ พร้อมให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลยางเนิ้ง จัดระเบียบและระบบการติดตามควบคุมผุ้ที่เดินทางเข้า-ออก สภ.สารภี และให้สาธารณสุขอำเภอ เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสารภี และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับความเชื่อมโยงผู้ป่วยยืนยัน  คลัสเตอร์งานสืบสวน สภ สารภี สัมผัสเสี่ยง งานสืบสวน 14 ราย สัมผัสเสี่ยงร้านขายกะเพรา 3 ราย สัมผัสเสี่ยงบ้านพัก 3 ราย สัมผัสเสี่ยงงานสอบสวน 12 ราย สัมผัสเสี่ยงงานจราจร 8 ราย สัมผัสเสี่ยง งานปราบปราม 60 ราย และ งานสัมผัสเสี่ยงงานอำนวยการ 10 ราย