xs
xsm
sm
md
lg

นิด้าโพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่หนุนนายกฯ ถอด 2 รมต.จากตำแหน่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สถาบันนิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง “นายกรัฐมนตรีกระชับอำนาจ” พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 23.99 ระบุว่า การกระชับอำนาจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้วยการให้รัฐมนตรีสองคนออกจากตำแหน่ง เป็นการดำเนินการที่เหมาะสมแล้ว รองลงมา ร้อยละ 23.54 ระบุว่า พี่-น้อง 3 ป. แค่เล่นเกมการเมือง แต่จะไม่มีการแตกออกจากกัน ส่วนการเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐของ พล.อ.ประยุทธ์ แทน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.11 ระบุ ไม่ควรเข้าไปยุ่งกับพรรคพลังประชารัฐเลย

สำหรับความคิดเห็นต่อ พล.อ.ประยุทธ์ เกี่ยวกับการตั้งพรรคของตนเองเพื่อเตรียมการเลือกตั้งสมัยหน้า พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.24 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ บริหารงานล้มเหลว ขาดภาวะผู้นำ ไม่มีศักยภาพ ควรยุติบทบาททางการเมือง รองลงมา ร้อยละ 19.97 ระบุว่า เห็นด้วย อย่างยิ่ง เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ มีความสามารถในการบริหารและ มีความเด็ดขาด และคาดว่าสามารถดูแลสมาชิกพรรคได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ