xs
xsm
sm
md
lg

รพ.ศิริราช แจ้งยกเลิกลงทะเบียนฉีดแอสตราฯ ชี้เข้าใจผิดต้องใช้ซิโนแวคเข็มแรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


โรงพยาบาลศิริราชแจ้งยกเลิกการลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี โดยระบุว่า “ตามที่โรงพยาบาลศิริราชเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ลงทะเบียนจองวัน และเวลาการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของบริษัท AstraZeneca สำหรับเดือนกันยายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 กันยายน 2564 สำหรับการฉีดเข็ม 1 เท่านั้น

แต่เนื่องจากมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งไม่ตรงกับนโยบายการบริหารจัดการวัคชีนของกระทรวงสาธารณสุขที่จะจัดให้มีการเข้ารับวัคชีนชนิด Sinovac เป็นเข็มที่ 1 และวัคซีนชนิด AstraZeneca เป็นเข็มที่ 2 รพ.ศิริราช จึงขอยกเลิกการลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด 19 สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 กันยายน 2564 ดังกล่าว และขอแสดงความเสียใจ รวมทั้งขออภัยในความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้ หาก รพ.ศิริราชได้รับการจัดสรวัคซีนสำหรับดำเนินการตามนโนบายของกระทรวงสาธารณสุขแล้วจะรีบดำเนินการต่อไปโดยเร็วที่สุด”