xs
xsm
sm
md
lg

บขส.พร้อมเปิดบริการเดินรถ 26 เส้นทาง 1 ก.ย.นี้ หลัง ศบค.ผ่อนมาตรการพื้นที่แดงเข้ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (2019) หรือ ศบค. มีมติเห็นชอบมาตรการผ่อนคลาย เพื่อป้องกันและควบคุมโควิด-19 ตามระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร โดยยังคงพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ไว้เช่นเดิม และให้คงมาตรการทางสังคม เช่น การห้ามออกนอกเคหสถานในเวลา 21.00-04.00 น. ส่วนการเดินทางข้ามจังหวัดจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดให้ระบบขนส่งสาธารณะจำกัดจำนวนผู้โดยสาร ไม่เกินร้อยละ 75 นั้น ได้สั่งการไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายธุรกิจเดินรถ และฝ่ายบริหารการเดินรถ เตรียมความพร้อมรถโดยสาร พนักงาน และสถานีขนส่งผู้โดยสาร ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เพื่อให้พร้อมเปิดให้บริการประชาชนในวันที่ 1 กันยายนนี้ รวมทั้งหมด 26 เส้นทาง

สำหรับการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะนั้น ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขเคร่งครัด เช่น เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะ กรณีไม่สามารถใช้แอพได้ต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ ขบ. กำหนด หากเคยไปในพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในกลุ่มเสี่ยง ขอให้ใช้มาตรการกักตนเอง (Self-quarantine) อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในวงกว้าง