xs
xsm
sm
md
lg

"บิ๊กป้อม"กำชับแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายควบคู่เยียวยาชาวประมงจากผลกระทบโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ผ่านระบบคอนเฟอร์เรนซ์ โดยที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบของการทำประมงต่อสัตว์ทะเลหายาก และสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (MMPA) โดยได้มีการจัดทำแผนอนุรักษ์ฯ และรายงานสถานภาพสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนมในประเทศไทย พ.ศ. 2560-2563 รวมถึงการจัดทำข้อมูลร่วมกันของกรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดย พล.อ.ประวิตร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้เร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทางการนำเรือประมงออกนอกระบบ เพื่อการบริหารทรัพยากรทะเลอย่างยั่งยืน และเห็นชอบให้ชดเชยเยียวยากลุ่มเรือประมงที่ประสงค์ออกนอกระบบ ซึ่งผ่านหลักเกณฑ์แล้วจำนวน 75 ลำ และจะได้ดำเนินการเร่งรัดช่วยเหลือเรือประมงกลุ่มอื่นๆ ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ย้ำว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และข้อกำหนดตาม MMPA โดยเคร่งครัด จึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการที่แต่งตั้งใหม่ ให้บูรณาการทำงานร่วมกันขับเคลื่อนแผนงานให้มีความต่อเนื่อง เพื่อเร่งช่วยเหลือเยียวยาชาวประมง ควบคู่การอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก เลี้ยงลูกด้วยนม และให้มีการสร้างการรับรู้แก่ประชาชน และจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังส่งผลกระทบต่อประชาชน ขอให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามวิถี New Normal ทุกพื้นที่อีกด้วย