xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรเนื่องในวันชาติสมาพันธรัฐสวิส

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันที่ 1 สิงหาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิส ในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิส ซึ่งตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายกี ปาร์เมอแล็ง ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิส
กรุงเบิร์น

ในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิส ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปของประเทศและประชาชนชาวสวิส

ประเทศไทยและสมาพันธรัฐสวิสได้สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดียิ่ง ด้วยความเข้าใจ และความผูกพันที่แนบแน่น มาโดยตลอดระยะเวลาเก้าทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแท้จริงว่า ไมตรีจิตมิตรภาพที่มีมายาวนานระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะเป็นพื้นฐานอันมั่นคงสำหรับความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว