xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรเนื่องในวันเอกราชสาธารณรัฐเบนิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันที่ 1 สิงหาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบนิน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบนิน ซึ่งตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายปาทริส ตาลง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบนิน
กรุงปอร์โต-โนโว

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบนิน ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดี และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเบนินมีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเบนิน จะเจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว