xs
xsm
sm
md
lg

CDC เร่งพิจารณาการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นกลุ่มอ่อนแอ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า คณะที่ปรึกษาของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ หรือ ซีดีซี พิจารณาหลักฐานต่างๆ เพื่อเสนอแนะการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นในกลุ่มผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ แต่ทั้งนี้ ยังไม่มีกำหนดลงมติว่า จะออกเป็นคำแนะนำเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพิ่มเติมหรือไม่