xs
xsm
sm
md
lg

ดีอีเอสร้อง กสทช.ยกเว้นค่าบริการเลขหมาย 4 หลัก เกี่ยวกับโควิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยวันนี้ (19 ก.ค.) ว่า ได้ส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการพิจารณายกเว้นค่าบริการสำหรับการใช้บริการเลขหมายแบบสั้น 4 หลัก ซึ่งเป็นเบอร์โทรสายด่วนขอคำปรึกษา และประสานขอเตียงสำหรับประชาชนกรณีติดเชื้อโควิด-19 ตลอดจนเลขหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งค่าบริการข้อความสั้นสำหรับระบบบริหารจัดการผู้ป่วยติดเชื้อติดเชื้อโควิด ที่ต้องกักตัวที่บ้าน

ทั้งนี้ มีการจัดสรรสายด่วนของหน่วยงานรัฐ เพื่อรองรับการให้บริการข้อมูล ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ เช่น การขอรับคำปรึกษาในการปฏิบัติตน การหาเตียง หรือการเตรียมความพร้อมเมื่อพบว่าติดเชื้อการให้บริการ ได้แก่ เลขหมาย 1330,  1323, 1422, 1442, 1646, 1668, 1669 และ 1506 เป็นต้น