xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวบิดเบือน!! ลาวเปิดให้คนไทยฉีดวัคซีน Sinopharm ฟรี เพียงแสดงบัตรประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากกรณีที่มีการแชร์ข้อความว่าประเทศลาวเปิดให้คนไทยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ยี่ห้อ Sinopharm ฟรี ทั้ง 2 เข็ม เพียงแค่แสดงบัตรประชาชนนั้น ทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจว่าสามารถเดินทางไปประเทศลาวเพื่อของฉีดวัคซีน ยี่ห้อ Sinopharm ได้

ทางกองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กระทรวงการต่างประเทศ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่า สปป.ลาว ยังคงนโยบายเดิม คือ ฉีดวัคซีนให้เฉพาะชาวต่างชาติที่พำนักใน สปป.ลาว โดยศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว ได้ออกประกาศให้ชาวต่างชาติที่ทำงานหรืออาศัยใน สปป.ลาว สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้ โดยต้องนำเอกสาร ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง บัตรยืนยันสถานที่ทำงาน และเอกสารประวัติการรักษาโรค (หากมี) ไปด้วย

โดยขณะนี้ สปป.ลาว ยังไม่เปิดให้มีการเดินทางเข้าประเทศ ผู้ที่มีความจำเป็นจะเดินทางเข้า สปป.ลาว อาทิ เพื่อไปทำงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วน จะต้องได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี จากคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกัน ควบคุมและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สปป.ลาว

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการต่างประเทศ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.mfa.go.th หรือโทร 02 2035000