xs
xsm
sm
md
lg

โฆษก กต.แจงข่าวฝรั่งเศสห้ามคนฉีดวัคซีนของจีนเข้า ปท.เป็นข่าวบิดเบือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวประเทศฝรั่งเศสไม่อนุญาตให้บุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งผลิตโดยบริษัทของประเทศจีน เดินทางเข้าประเทศนั้น กระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวเป็นข่าวที่บิดเบือน เนื่องจากฝรั่งเศสไม่ได้ห้ามบุคคลที่ฉีดวัคซีนของจีนเดินทางเข้าประเทศ

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับวัคซีนของจีนสามารถเดินทางเข้าฝรั่งเศสได้ แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข คือต้องแสดงเหตุจำเป็นในการเดินทางตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น เป็นนักศึกษาที่สมัครเรียนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ (FLE) ก่อนลงทะเบียนเรียนในระดับอุดมศึกษา หรือที่ได้รับเลือกให้สอบสัมภาษณ์เข้าสถาบันอุดมศึกษาฝรั่งเศส หรือที่ได้ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา ค.ศ.2021-2022 หรือเป็นผู้ที่ทำงานในกิจการขนส่ง เป็นชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานในคณะทูต รวมถึงคู่สมรส และบุตร หรือเป็นผู้เดินทางที่รอเดินทางต่อไปยังประเทศอื่น (transit) โดยอยู่ในพื้นที่ระหว่างประเทศของท่าอากาศยานน้อยกว่า 24 ชั่วโมง รวมถึงต้องตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และต้องได้รับการตรวจเชื้ออีกเมื่อเดินทางถึงฝรั่งเศส