xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ประกอบธุรกิจ ถ.ข้าวสาร จ่อยื่นหนังสือนายกฯ ขอคลายล็อกกิจการ เพิ่มคนนั่งในร้าน-นั่งดื่มได้ถึงเที่ยงคืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสง่า เรืองวัฒนกุล นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสาร เปิดเผยว่า ในวันที่ 17 มิถุนายน สมาคมฯ และผู้ประกอบการ จะเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เสนอให้มีมาตรการผ่อนคลายสำหรับร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และมาตรการด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในกรุงเทพและถนนข้าวสาร ได้แก่

1. ขอให้มีมาตรการผ่อนคลายสำหรับร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ที่พนักงานร้านได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว โดยขอให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกิน 24.00 น. และสามารถบริโภคสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านตามเวลาที่ระบุในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้

ปัจจุบันคือไม่เกินเวลา 24.00 น. หากมีการจำกัดผู้นั่งบริโภคในร้าน ขอเสนอให้จำกัดผู้นั่งบริโภคในร้านได้ไม่เกิน 75% จากเดิมกำหนดไม่เกิน 25% สำหรับการทานอาหารในร้านและไม่ได้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ โดยควรให้มีมาตรการผ่อนคลายนี้พร้อมกับที่จังหวัดภูเก็ต คือในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นการรักษาแรงงานที่อยู่ในถนนข้าวสารไม่น้อยกว่า 3,000 ชีวิต ให้สามารถมีงานทำได้

2. ขอให้มีนโยบายเปิดกรุงเทพมหานครโดยมีการผ่อนคลายมาตรการสำหรับนักท่องเที่ยวให้สามารถใช้บริการสถานประกอบการ โรงแรม ร้านอาหาร สปา รวมถึงกิจการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ

3. ขอให้มีนโยบายให้ถนนข้าวสารเป็นพื้นที่นำร่องสถานประกอบการปลอดโควิด-19 เพื่อเป็นต้นแบบสถานประกอบการรับนักท่องเที่ยว เป็นต้นแบบฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19เนื่องจากถนนข้าวสารเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นแหล่งธุรกิจ ประกอบด้วย ร้านอาหาร ร้านนวด สปา เกสต์เฮาส์ โรงแรม ร้านค้าของฝาก รวมทั้งแผงลอย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนไทยและต่างชาติรู้จักเป็นอย่างดี

4. ขอให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศไทยอย่างชัดเจน โดยออกเป็นมติ ศบค. เพื่อให้แต่ละจังหวัดใช้เป็นแนวทางร่วมกัน ซึ่งจะทำให้มาตรการในการป้องกันโรคและแนวทางในการเปิดรับนักท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดเป็นทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางระบบการเดินทางและความเข้าใจของนักท่องเที่ยว โดยควรจะให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นเจ้าภาพหลักในการประชาสัมพันธ์ต่อนักท่องเที่ยว

สมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสารเห็นว่าข้อเสนอข้างต้นเป็นเรื่องที่ควรเร่งพิจารณาและมีมาตรการใดๆ ก่อนเดือนกรกฎาคมนี้ เนื่องจากขณะนี้ภาครัฐได้มีการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน โดยบริเวณถนนข้าวสาร สมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสารได้ทำหนังสือขอวัคซีนถึงกระทรวงสาธารณสุขเพื่อฉีดให้กับผู้ประกอบการ ลูกจ้าง พนักงานซึ่งทำงานในถนนข้าวสาร และขณะนี้ได้รับการตอบรับจากกรมควบคุมโรคแล้ว โดยจะได้รับการฉีควัคซีนที่จุดให้บริการสถานีกลางบางซื่อ รวมถึงลูกจ้างพนักงานของผู้ประกอบการบางส่วนได้รับวัคซีนตามสิทธิประกันสังคม คาดว่าจำนวนผู้รับการฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่า 1,500 คน จะได้รับการฉีดภายในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งจะทำให้ลูกจ้าง พนักงานของผู้ประกอบการในถนนข้าวสารส่วนใหญ่ ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ซึ่งทางสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสารได้ขอความร่วมมือกับทุกผู้ประกอบการให้ถ่ายภาพการรับการฉีดวัคซีนและหนังสือยืนยันการฉีดวัคซีนแล้ว เตรียมพร้อมสำหรับการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการเที่ยวในถนนข้าวสารนั้นปลอดภัย พร้อมกับเข้มงวดการใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

นายสง่า กล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่ปี 2563 สถานประกอบการร้านอาหารในถนนข้าวสารได้ดำเนินกิจการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเป็นเวลา 1 ปีเศษแล้ว และได้รับผลกระทบโดยตรงจากรายได้หลักเป็นศูนย์ เนื่องจากรายได้หลักของกิจการร้านอาหารในถนนข้าวสารมาจากนักท่องเที่ยวที่บริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่ร้าน โดยเฉพาะการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็น 30-40% ของรายได้ อีกทั้งการปรับตัวจำหน่ายแบบไปบริโภคที่อื่นก็ไม่มีทางที่จะชดเชยรายได้ที่หายไป จนทำให้มีร้านที่ต้องเลิกกิจการไป หรือบางร้านต้องยอมปิดกิจการชั่วคราว เพื่อไม่ให้ขาดทุนยิ่งกว่าเดิม ซึ่งไม่ว่าขณะนี้จะแก้ปัญหาด้วยทางใด ผู้ประกอบการทุกรายทราบดีว่า หากยังคงมีการใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเช่นที่มีขณะนี้ต่อไป ผู้ประกอบการไม่อาจจะดำเนินกิจการต่อไปได้ สุดท้ายจะต้องเลิกกิจการ และจะกระทบถึงลูกจ้างพนักงาน รวมถึงโอกาสในการฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศที่หากวันหนึ่งจะสามารถหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้แล้ว ก็จะฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศได้ช้า เนื่องจากขาดกลไกจากผู้ประกอบการไปแล้ว

จึงขอเสนอว่า มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ควรจะมีเท่าที่จำเป็นและควบคู่ไปกับมาตรการที่ให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจการต่อไป ได้ จึงเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. ที่จะมีการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ในวันที่ 18 มิถุนายนนี้ พิจารณาข้อเสนอของสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสาร เป็นการลดความเดือดร้อนผู้ประกอบการ