xs
xsm
sm
md
lg

แจ้งผู้เข้าร่วมละหมาดมัสยิดยามีอาตุลยันนะห์ 28 พ.ค.-11 มิ.ย. มารายงานตัวด่วน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อำเภอกรงปินังขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมการละหมาดวันศุกร์ มัสยิดยามีอาตุลยันนะห์ กรงปินัง (ใกล้จุดตรวจกรงปินัง) หมู่ 7 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 วันที่ 4 และ 11 มิถุนายน 2564

ผู้ที่เข้าร่วมละหมาด 5 เวลา มัสยิดยามีอาตุลยันนะห์ กรงปินัง (ใกล้จุดตรวจกรงปินัง) ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 11 มิถุนายน 2564 ขอความร่วมมือให้มารายงานตัวที่บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรือติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 098-013-8784