xs
xsm
sm
md
lg

มติเอกฉันท์ ก.อ.เห็นชอบ"สิงห์ชัย ทนินซ้อน"เป็นอัยการสูงสุดคนใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) มีมติเอกฉันท์ เห็นชอบให้นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน รองอัยการสูงสุด ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดคนใหม่ สืบเนื่องจากนายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุดคนปัจจุบัน จะมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งตามกฎหมายจะต้องพ้นจากตำแหน่งอัยการสูงสุดไปดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโส โดยสำนักงานอัยการสูงสุดจะเสนอที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป