xs
xsm
sm
md
lg

แพทย์แผนไทยร้องรัฐบาลเปิดโอกาสให้มีส่วนเข้ารักษาผู้ป่วยโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายแทนคุณ จิตต์อิสระ คณะทำงานประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นตัวแทนนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือร้องเรียนจาก 69 เครือข่ายแพทย์แผนไทย ที่เรียกร้องไปยังรัฐบาลขอให้เปิดโอกาสให้แพทย์แผนไทยมีส่วนเข้ารักษาผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยการคลายกฎระเบียบที่ห้ามใช้การแพทย์แผนไทยทำการรักษาและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 จัดตั้งศูนย์กระจายยาสมุนไพรที่ใช้ในสถานการณ์แพร่ระบาดให้ทั่วถึงควบคู่กับการกระจายการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงการดูแลสุขภาพ และเปิดโอกาสให้คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ รักษาผู้ติดเชื้อที่ยังต้องรอการส่งตัวเข้าสู่โรงพยาบาล เช่น การสอบถามอาการทางโทรศัพท์ การจัดส่งยาให้แทนการเข้าไปยังสถานพยาบาล

พร้อมกันนี้ ให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้แพทย์แผนไทยสามารถช่วยดูแลแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ต่างๆ ได้ เช่น พื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนหรือในโรงพยาบาลต่างๆ และช่วยดูแลผู้ป่วยที่มีอาการไม่หนัก โดยเปิดพื้นที่ใน Hospitel สถานกักกันผู้ติดเชื้อที่ยังไม่มีอาการและผู้มีอาการไม่มาก ใช้การรักษาด้วยสมุนไพรตามตำรับแพทย์แผนไทยที่มีในบัญชียาหลักแห่งชาติ รวมทั้งสนับสนุนเรื่องการจ่ายยา ยาแพทย์ทางเลือก เพื่อสร้างความสอดคล้องกับวิชาชีพแพทย์แผนไทย