xs
xsm
sm
md
lg

ดีเดย์ 14 มิ.ย.คลังเปิดลงทะเบียน"คนละครึ่ง เฟส 3"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กระทรวงการคลัง จะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิมาก่อน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" หรือเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. ส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 1 และ 2 ไปแล้ว จำนวน 15 ล้านคน ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพียงกดยืนยันรับสิทธิในแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"

สำหรับคุณสมบัติผู้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส่วนในกรณีผู้รับสิทธิคนละครึ่ง เฟส 3 แล้ว หากต้องการเปลี่ยนไปรับสิทธิโครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ซึ่งถือเป็นการสละสิทธิโครงการที่ได้รับสิทธิเดิมทันที

ทั้งนี้ การลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน เป็นการใช้จ่ายในลักษณะร่วมจ่าย โดยรัฐจะสนับสนุนให้ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่าย หรือไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน วงเงินรวม 3,000 บาท ตลอดโครงการ ระยะเวลาใช้จ่ายตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564