xs
xsm
sm
md
lg

คลังเผยยอดใช้จ่าย"เราชนะ"2.59 แสนล้านบาท มี ปชช.ใช้ครบวงเงิน 9 พัน 18.5 ล้านคน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าโครงการเราชนะ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" จำนวน 16.8 ล้านคน และประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.4 ล้านคน รวม 32.9 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจผ่านโครงการแล้วกว่า 259,727 ล้านบาท รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของโครงการถือว่าประสบความสำเร็จและเป็นที่น่าพอใจ โดยมีประชาชนที่ใช้จ่ายจนครบวงเงิน 9,000 บาทแล้ว จำนวน 18.5 ล้านคน