xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง พระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์แก่กรมราชทัณฑ์รักษาผู้ป่วยโควิด 2 แสนเม็ด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ที่สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 (อาคาร 2) พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอายุตม์ สินธพพันธ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เข้ารับพระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 200,000 เม็ด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมีคณะผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมในพิธี

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในประเทศไทยหลายพื้นที่เป็นวงกว้าง รวมทั้งในเรือนจำและทัณฑสถานหลายแห่ง ได้พบผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมาก กรมราชทัณฑ์จึงมีความจำเป็นต้องจัดหายาฟาวิพิราเวียร์ ซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อไวรัส สำหรับผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการหนัก จำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาล โดยใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์พิเศษ พร้อมทั้งใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ ประกอบในการรักษาพยาบาล เพื่อลดอัตราการสูญเสียและอาการรุนแรงของโรค

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดหายาฟาวิพิราเวียร์ จำนวน 200,000 เม็ด พระราชทานแก่กรมราชทัณฑ์ สำหรับใช้รักษาผู้ป่วยด้วยโรคโควิด 19 ในเรือนจำและทัณฑสถานต่าง ๆ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนยาในการรักษาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การได้รับพระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ในครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่กรมราชทัณฑ์ และผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด-19