xs
xsm
sm
md
lg

ส่งออก มี.ค.64 ฟื้น บวก 8.47% มูลค่าส่งออกสูงสุดในรอบ 28 เดือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกเดือนมีนาคม 2564 มีมูลค่า 24,222.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 8.47 เมื่อเทียบเดือนมีนาคม 2563 โดยมูลค่าส่งออกสูงสุดในรอบ 28 เดือน นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 โดยมีปัจจัยบวกจากการกระจายวัคซีนในวงกว้าง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และการฟื้นตัวของภาคการผลิตโลก

อย่างไรก็ตาม เมื่อหักสินค้าเกี่ยวเนื่องน้ำมัน ทองคำ และอาวุธยุทธปัจจัยแล้ว การส่งออกขยายตัวร้อยละ 11.97 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อนการเติบโตของภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง

ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 23,511.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 14.12 ส่งผลให้เกินดุลการค้า 710.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ขณะที่ภาพรวมไตรมาส 1 ปี 2564 การส่งออกมีมูลค่า 64,148.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 2.27 และการนำเข้ามีมูลค่ารวม 63,632.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 9.37 ส่งผลให้เกินดุลการค้า 515.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ