xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ต้องขังนราธิวาสติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิต 1 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


น.ส.อารีย์ อ่องสว่าง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 จ.นราธิวาส รายงานเมื่อวันที่ 7 เม.ย.พบว่า การค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนของ จ.นราธิวาส จำนวน 146 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมยืนยันสะสม 341 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ (8 เม.ย.2564) จำนวน 1 ราย ผู้ป่วยที่กำลังรักษาในโรงพยาบาลจำนวน 275 ราย ผู้ป่วยรักษาหาย 64 ราย และเสียชีวิต 2 ราย มีผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิตแล้วจำนวน 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 61 ปี ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมเป็น 3 ราย

น.ส.อารีย์ กล่าวถึงการจัดการโรงพยาบาลสนามที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีการเตรียมการวางแผนทั้งในเรื่องของทรัพยากรที่จะเอาไปจัดวางในโรงพยาบาลให้พร้อมอย่างมีมาตรฐานเทียบเท่ากับโรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลประจำอำเภอ ขณะนี้ได้ดำเนินการเกือบจะสมบูรณ์แล้ว และให้ความสำคัญในเรื่องของความสะอาดภายในโรงพยาบาลสนามมาเป็นอันดับแรก และมาตรฐานเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซ้ำขึ้นอีกภายในเรือนจำ โดยได้จัดทีมเข้าไปดูแลเรื่องของขยะติดเชื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงพยาบาล

สำหรับโรงพยาบาลสนามภายในเรือนจำจังหวัดนราธิวาสมีการคัดแยกโซนเป็น 2 ส่วน คือในส่วนที่เป็นสถานพยาบาลภายในเรือนจำที่สามารถรองรับผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้ประมาณ 200 คน ส่วนในแดน 6 รองรับได้กว่า 800 คน ยืนยันโรงพยาบาลสนามในเรือนจำจังหวัดนราธิวาสมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 เทียบเท่ากับโรงพยาบาลชุมชน