xs
xsm
sm
md
lg

นราธิวาสพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเรือนจำ 112 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการ จ.นราธิวาส ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อแจ้งพบเจ้าหน้าที่เรือนจำและนักโทษติดเชื้อโควิด-19 แล้ว 112 ราย โดยระบุว่า จังหวัดนราธิวาสได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ว่า เมื่อวันที่ 2 เม.ย.2564 เวลา 20.00 น. ได้รับรายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด ภายในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส จึงได้ดำเนินการเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยการดำเนินการพบว่า เรือนจำจังหวัดนราธิวาส มีผู้ต้องขัง 2,334 ราย และเจ้าหน้าที่เรือนจำ 97 คน ในจำนวนนี้มีผู้สัมผัสเชื้อ 791 ราย จึงได้เก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อแล้ว 214 ราย พบติดเชื้อแล้ว 112 ราย แยกเป็น เจ้าหน้าที่เรือนจำ 23 ราย นักโทษชาย 87 ราย นักโทษหญิง 1 ราย พยาบาลเรือนจำ 1 ราย ขณะนี้เร่งติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด เพื่อตรวจคัดกรองตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป