xs
xsm
sm
md
lg

สถาบันการบินฯ สั่งเรียน/สอบออนไลน์ หลังพบ นศ.ติดโควิด 2 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) แจ้งว่า สบพ.ได้รับแจ้งจากนักศึกษา 2 ราย ว่า ได้ตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทางผู้ว่าการ สบพ. ได้เชิญผู้บริหารเข้าประชุมเป็นกรณีเร่งด่วนเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 8 เมษายน 2564 เพื่อสอบถามข้อมูล ประสานงานหน่วยงานภาครัฐ และสรุปผล ทั้งนี้ เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีความชัดเจน สบพ. จึงขอออกมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาด ดังนี้

1. ขอให้พนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษา ผู้ประกอบการ ทุกคนที่ปฏิบัติงาน ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ หยุดปฏิบัติงานในวันที่ 8 เมษายน 2564 ช่วงเวลาบ่าย และปิดทำการในวันที่ 9 เมษายน 2564

สำหรับนักศึกษาที่มีเรียนในวันที่ 10, 11, 16, 17 และ 18 เมษายน 2564 สบพ. ได้จัดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่กองวิชา โดยจะทำการเรียนการสอนเป็นปกติในวันที่ 19 เมษายน 2564

สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษา ผู้ประกอบการ ทุกคนที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขอให้พิจารณาตามประกาศที่ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน แจ้งต่อไป

2. ให้แผนกอาคารและสถานที่ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้ทั่วพื้นที่ของสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ ทันที สำหรับศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้แผนกบริการดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้ทั่วพื้นที่ของศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อไป

3. ให้พนักงาน ลูกจ้าง หรือนักศึกษา ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ และเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงเข้าตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป ทั้งนี้ หากผู้ใดสงสัยว่าตนเองอาจเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ และเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง ขอให้ดำเนินการติดต่อโรงพยาบาลใกล้เคียงหรือติดต่องานพยาบาล สบพ. เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของสาธารณสุขต่อไป

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ทราบว่านักศึกษาทั้งสองรายดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2564