xs
xsm
sm
md
lg

เชียงรายพบสาวติดโควิด 1 ราย โยงสถานบันเทิงย่านทองหล่อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และนายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมกันแถลงข่าว พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย เป็นเพศหญิง อายุ 20 ปี ทำงานในสถานบันเทิงย่านทองหล่อ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เดินทางกลับจังหวัดเชียงราย โดยเครื่องบิน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เข้าที่พักอาศัยที่ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย ยังเข้าสอบ กศน. ที่โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2564 หลังจากทราบข่าวเพื่อนร่วมงานป่วยทางเฟซบุ๊กแล้วเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 ตรวจพบติดเชื้อแล้วเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ซึ่งมีอาการไข้ ไม่มีอาการไอและเจ็บคอ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดเชียงราย ขอให้ผู้ที่มาจาก 5 จังหวัดพื้นที่ควบคุมเสี่ยงสูง ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม ผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย จะต้องเข้มข้นตามมาตรการ 5 ข้อ ในการป้องกันการแพร่เชื้ออย่างเคร่งครัด และควบคุมเข้ม ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา ให้เว้นระยะห่าง ล้างมือให้สะอาด ผ่านการตรวจคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ และให้บันทึกการเข้า-ออกผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ และหมอชนะ ซึ่งจะต้องช่วยกันทั้งหมดการป้องกันการแพร่เชื้อโรคไปสู่ญาติพี่น้องในชุมชน โดยให้ศูนย์ ศบค.ระดับอำเภอ ตรวจคัดกรองติดตามแจ้งเตือนตามมาตรการ 5 ข้อ อย่างเคร่งครัดตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจังหวัดเชียงรายเตรียมพร้อมรับการเดินทางเข้าจังหวัดเชียงราย ขอให้ผู้ที่เดินทางมาจาก 5 จังหวัดเสี่ยงสูง ช่วยกันดูแล ป้องกันตนเอง และญาติพี่น้องด้วย