xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ไฟเขียว"เราชนะ"เยียวยาโควิดเดือนละ 3,500 บ. รวม 2 เดือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โครงการ "เราชนะ" ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยจะจ่ายเงินเยียวยา 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท ให้กับแรงงานที่อยู่นอกระบบ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากอยู่ในบัญชีมากกว่าเรากำหนด รวม 31 ล้านคน และจะใช้งบประมาณ 2.17 แสนล้านบาท

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะเปิดให้ลงทะเบียน ผ่าน www.เราชนะ.com
สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาจะเป็นผู้อยู่ในอาชีพอิสระ เกษตรกรและผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ และต้องเข้าหลักเณฑ์ ดังนี้

1. ไม่อยู่ในในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 และ 39

2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ

3. ไม่เป็นข้าราชการ หรือข้าราชการบำนาญ

4. ไม่เป็นผู้มีอาชีพอิสระแต่มีรายได้สูง โดยจะตรวจสอบจากบัญชีเงินฝาก