xs
xsm
sm
md
lg

ราชสกุล-คณะบุคคลพร้อมใจลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ 14 มกราคม 2564 ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่ เวลา 08.30 -16.30 น. สำนักพระราชวัง เปิดให้คณะบุคคล หน่วยงานต่าง ๆ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี โดยมีคณะบุคคล ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ นำแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย แสดงออกถึงความจงรักภักดี และลงนามถวายพระพร ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ประกอบด้วย อาทิ มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี , หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก , สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , กรมสวัสดิการทหารบก , มหาวิทยาลัยบูรพา , กรมฝนหลวงและการบินเกษตร , สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน , กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง ,สมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย) , อธิบดีกรมศิลปากร , บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) , ราชสกุลจิตรพงศ์ , สมาคมแม่บ้านมหาดไทย , มูลนิธิสิรินธร , มูลนิธินริศรานุวัติวงศ์ , โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ , สมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย , นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา , ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมคณะ , มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก , สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี , มหาวิทยาลัยกรุงเทพ , บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ,สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี , หม่อมหลวงปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี และครอบครัว , มูลนิธิมนตรี ตราโมท ในพระราชูปถัมภ์ , สภาสันติภาพแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ , รองปลัดกระทรวงกลาโหม , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ , รักษาการกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร นักแสดง ผู้ประกาศและพนักงาน บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ช่อง 7 HD , มูลนิธิสุนทราภรณ์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , คณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ , สมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , คณะผู้บริหาร บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพิธีกรและผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 mcot HD , นักเรียนจิตอาสาพระราชทาน รุ่น 5 /63 , บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด , คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย , อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , ชมรมผู้สูงวัย สุขภาพดี จุฬา-กาชาด เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวันตั้งแต่ เวลา 08.30 - 16.30 น. โปรดแต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 อย่างเคร่งครัด